ความเป็นมา

who

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“เอสโซ่”) เป็นหนึ่งในบริษัทที่ดำเนินกิจการกลั่นและค้าน้ำมันครบวงจรชั้นนำของไทย มีประวัติอันยาวนานเป็นที่น่าภาคภูมิใจ โดยบริษัทในกลุ่มของเรา คือ บริษัทสแตนดาร์ดออยล์แห่ง นิวยอร์กได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2437 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5

ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 บริษัทฯ จดทะเบียนภายใต้ชื่อ บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด ในปี พ.ศ. 2514 เราเริ่มธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันด้วยกำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาตครั้งแรก 35,000 บาร์เรลต่อวัน ต่อมาได้รับอนุญาตให้เพิ่มกำลังการกลั่นขึ้น จนปัจจุบันสามารถกลั่นอยู่ที่ระดับ 177,000* บาร์เรลต่อวัน (กำลังการผลิตสูงสุดต่อวันที่ทำการผลิต) โดยมีการปรับปรุงและยกระดับการกลั่นอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทเอกชนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2539 โดยมีบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทเอ็กซอนโมบิลถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนสัดส่วน 66% และกระทรวงการคลังถือหุ้นในสัดส่วน 7.3% และประชาชนทั่วไปถือหุ้นส่วนที่เหลืออีก 26.7%

โรงผลิตอะโรเมติกส์ที่โรงกลั่นศรีราชา ก่อสร้างเสร็จสิ้นและเริ่มดำเนินการผลิตในปี พ.ศ. 2542 มีกำลังการผลิตพาราไซลีน 350,000 ตันต่อปี เมื่อปี พ.ศ. 2547 เพิ่มกำลังการผลิตเป็น 500,000 ตันต่อปี

ในฐานะบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทเอ็กซอนโมบิล ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานของโลก เรามุ่งที่จะตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของผู้บริโภคชาวไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ โดยอาศัยศักยภาพของทีมงานและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า และด้วยพลังสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทเอ็กซอนโมบิล เรากำลังรับมือกับความท้าทายด้านพลังงานที่ยากที่สุดของโลก