ติดต่อเรา

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 

3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110

 

 รายละเอียดธุรกิจ  ติดต่อที่
  •  น้ำมันเชื้อเพลิง
 โทร. 02-352-7222 หรือ 1800-700-777
  •  ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
 โทร. 1800-010-102
  •  เคมีภัณฑ์
 โทร. 1800-010-152
  •  บัตรเติมน้ำมัน
 โทร. 02-262-4582, 02-262-4095 หรือ 02-262-4680
  •  สมัครงาน
 ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมัครงาน
  • นักลงทุนสัมพันธ์
  ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

    ติดต่อในเรื่องอื่นๆ อาทิ การสนับสนุนชุมชน  ข้อมูลบริษัท 

 

  ติดต่อในเรื่องอื่นๆ 

 

 หมายเหตุ ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียด  รวมทั้งให้ข้อแนะนำและคำติชมได้ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.)  หยุดทำการวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์