ภาพยนตร์โฆษณา

ชมภาพยนตร์โฆษณา: 120 ปีเอสโซ่ประเทศไทย ร่วมก้าวไป คู่ไทย คู่ใจคุณ      

ความรู้คือประทีปกับเอสโซ่

พบกับตอน "ทำไมงูลอกคราบ?" ในรายการโทรทัศน์ ช่างคิด ช่างสังเกต วันเสาร์นี้ เวลา 16.00 น.     

การศึกษา

วารสาร ”ความรู้คือประทีป” อันเป็นที่รู้จักดีในสังคมไทย เริ่มตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502  

energy outlook

2012 แนวโน้มพลังงานโลก - ภาพรวมถึงปี 2040