สนับสนุนโครงการ “ชวนน้องดูหนังเรื่องพระพุทธเจ้า”

buddha

กิติยาวดี นิลวรรณ (แถวยืน ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการสื่อสารสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 50,000 บาท แก่ นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ผู้แทนจากกองทุนสื่อธรรมะ เพื่อสนับสนุนโครงการ “ชวนน้องดูหนังเรื่องพระพุทธเจ้า” สำหรับเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พิธีมอบได้จัดขึ้น ณ โรงหนังเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ สาขาเอกมัย และ มีเด็กๆ จากมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล คลองเตย ประมาณ 270 คนมาร่วมกิจกรรมและดูหนังพระพุทธเจ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็กๆ รู้สึกสนุกและตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสมาดูหนังเรื่องนี้

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้และจิตสำนึกเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรมแก่เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต

สื่อมวลชนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-262-4378 02-262-4742