ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

รายงานความเป็นองค์กรพลเมืองดีของเรา  อธิบายแนวทางที่เป็นระบบในการจัดการธุรกิจของเราทั่วโลก และมาตรการที่ใช้ในการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

จดหมายจากประธานกรรมการ

ขอต้อนรับสู่รายงานความเป็นองค์กรพลเมืองดีประจำปีพ.ศ. 2558 รายงานฉบับนี้แสดงความมุ่งมั่นของเราในการดำเนินงานในฐานะองค์กรพลเมืองดี ต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และชุมชนของเรา  

ปิด