ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

จดหมายจากประธานกรรมการ

พลังงานทำให้การดำเนินชีวิตอย่างที่เรารู้จักเป็นไปได้   พลังงานจัดหาสิ่งที่เป็นรากฐานของคุณภาพชีวิต  พลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก และช่วยเราปรับปรุงมาตรฐานในการดำรงชีวิตของเราให้ดีขึ้น

ภารกิจหลักของเอ็กซอนโมบิล คือการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของโลก โดยการขยายการจัดหาพลังงานอย่างมั่นคง ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบ เราเชื่อว่าอุตสาหกรรมของเราจะมีส่วนสำคัญในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน  ความสำเร็จของเราตอกย้ำว่า เทคโนโลยีใหม่ๆ และเทคนิคที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว  คือกุญแจสำคัญในการเปิดประตูสู่แหล่งพลังงานที่อุดมสมบูรณ์  ในการจัดหาพลังงานให้กับโลก  เราสนับสนุนการใช้มาตรฐานระดับสูงสุดเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติการของเราช่วยให้คนหลายพันล้านคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของพวกเขา เราเข้าใจถึงความจำเป็นในการลงทุนอย่างรอบคอบเพื่อขยายประโยชน์ของพลังงานสมัยใหม่  ในขณะเดียวกันก็ปกป้องสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

รายงานความเป็นองค์กรพลเมืองดีนี้  นำเสนอมุมมองในการทำงานของเราเพื่อช่วยขับเคลื่อนการก้าวหน้าของโลก  รายงานฉบับนี้  แบ่งปันสิ่งที่เราเห็นว่าสำคัญและแผนงานสำหรับอนาคตของเรา โดยเสนอข้อมูลและตัวอย่างที่แสดงความก้าวหน้าและวิธีการของเราในรูปแผนภูมิ   หัวข้อสำคัญในรายงาน  ประกอบด้วย

ความปลอดภัย สุขภาพ และสถานที่ทำงาน
ความพยายายามในการพัฒนาแหล่งพลังงาน ทำให้บริษัทของเราต้องไปยังสถานที่ที่เข้าถึงยากและท้าทายมากที่สุดในโลก  เรามุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ทุกๆ ครั้งที่พนักงานและผู้รับเหมาของเราทำงานของเขาหรือเธอ   ในพ.ศ. 2558 เรายังคงปฎิบัติงานตามเป้าหมายของเรา คือ  ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ    เราจะไม่มีวันหยุดยั้งความพยายามในการบรรลุและรักษาเป้าหมายนี้ไว้ตลอดไป

การจัดการความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การจัดการความเสี่ยงด้านด้านการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญสำหรับธุรกิจของเราและสังคมโดยทั่วไป เราเชื่อมั่นว่านโยบายที่มีเหตุผล ตลาดเสรี นวัตกรรม เทคโนโลยีและประสิทธิภาพ มีส่วนสำคัญในการจัดการกับความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ เรายังคงสร้างความก้าวหน้าในด้านการวิจัยและพัฒนาที่นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมในด้านต่างๆ เช่นเชื้อเพลิงชีวภาพขั้นสูง การกักเก็บคาร์บอน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราเองเป็นองค์ประกอบหลักในปฏิบิติการของเรา เรายังคงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศให้ก้าวหน้าขึ้น และช่วยให้สังคมโดยทั่วไปเข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขันตามหลักวิทยาศาสตร์ เป็นองค์ประกอบสำคัญของปฏิบัติการของเรา นั่นคือ การปกป้องอนาคตตั้งแต่วันนี้ (Protect Tomorrow. Today.)  และกำหนดหลักการที่ชี้นำความพยายามของเราในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ  การจัดการการใช้น้ำและการปล่อยมลพิษทางอากาศ   การหลีกเลี่ยงการรั่วไหล การรื้อถอนไซต์งาน และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
การเคารพสิทธิมนุษยชน การจัดการผลกระทบต่อชุมชนอย่างรับผิดชอบ และการลงทุนที่มีคุณค่าทางสังคม เป็นส่วนสำคัญต่อความยั่งยืนและความสำเร็จทางธุรกิจของเรา ในปีพ.ศ. 2558 เราบริจาคเงิน 268 ล้านเหรียญสหรัฐให้แก่ชุมชนต่างๆ ทั่วโลก โดยให้ความสำคัญกับเรื่องต่างๆ เช่น การพัฒนาการศึกษา การป้องกันการระบาดของมาลาเรีย และการพัฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับผู้หญิง  เอ็กซอนโมบิล  ออกแบบกลยุทธ์การจัดการวัตถุดิบในท้องถิ่นและห่วงโซ่อุปทาน  เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนร่วมกันต่อประเทศที่บริษัทไปลงทุน ชุมชนในท้องถิ่น และธุรกิจของเรา

การกำกับดูแล
ในการปฏิบัติงานทั่วโลกของเอ็กซอนโมบิล  เรายึดมั่นว่ามาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูงสุดในการดำเนินงานทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญ  การยึดถือในจริยธรรมและความซื่อตรง เป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรของเรา  เรามุ่งมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตในปฏิบัติการทุกระดับของเรา

ความท้าทายในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของโลก เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ง่ายๆ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมาก ซึ่งมีทัศนคติและความเห็นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน เราพยายามเข้าใจพวกเขาและมุ่งมั่นสร้างความสมดุลที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคม วิธีการที่เราใช้จะตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและหลักการทางวิทยาศาสตร์ โดยยึดถือการนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมอันมีรากฐานมาจากความเฉลียวฉลาดของมนุษย์  ข่าวดีคือ มีการขยายขอบข่ายของทางเลือกที่เหมาะสมในการตอบสนองความต้องการใช้พลังงานที่วางใจได้และมีราคาถูกอย่างต่อเนื่อง

ผมยินดีที่จะนำเสนอรายงานความเป็นองค์กรพลเมืองดีนี้ เพื่อแสดงวิธีที่เราจัดการความท้าทายเหล่านี้ รวมทั้งความมุ่งมั่นในการดำเนินการของเรา และประสิทธิภาพของบุคลากรชายหญิงที่มีความสามารถ  ซึ่งรวมตัวกันเป็นเอ็กซอนโมบิล

เราสนับสนุน ให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของเรา ส่งความคิดเห็นมาที่ exxonmobil.com/citizenship

เร็กซ์ ดับเบิลยู. ทิลเลอร์สัน 
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปิด