ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ และบริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์และการแจ้งเตือน

ขอต้อนรับสู่ห้องข่าวของ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ และ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

คลังภาพ

ชมและดาวน์โหลดภาพธุรกิจและปฏิบัติการของเรา

original cover of prateep 1q2560

ความรู้คือประทีป

ความรู้คือประทีป เป็นวารสารราย 3 เดือน จัดพิมพ์และเผยแพร่เป็นอภินันทนาการโดยฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2502

ปิด