Perspectives

สัมภาษณ์

หัวใจของความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรคือการมีผู้นำที่ดีมีระบบที่ดีในการสร้างคนดีและเก่ง

฿6.05

฿0.10

4:37pm ET 21 ต.ค. 2563

ข่าวสาร

ห้องข่าว

ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ และบริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
ข่าวสารล่าสุด