งานที่เอ็กซอนโมบิล

เอ็กซอนโมบิล เป็นบริษัทที่น่าทำงานและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความหลากหลาย สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน  เราร่วมกิจกรรมทางการศึกษาและกิจกรรมในการสรรหาบุคลากรที่หลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติสูงในหลายๆ ด้าน และยึดมั่นในความซื่อสัตย์ การทำงานที่มีประสิทธิภาพและยึดมั่นจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บุคลากรมากกว่า 70,000 คน คือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของเรา แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่เป็นเลิศของเราประกอบด้วยการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่นเป็นพิเศษและให้การสนับสนุนทางวิชาชีพในระยะยาว  เราสนับสนุนให้พนักงานแต่ละคนของเราสามารถคิดได้อย่างอิสระ ริเริ่มงานด้วยตนเองและค้นหาสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

สวัสดิการของพนักงานเป็นส่วนสำคัญของสิทธิประโยชน์ค่าตอบแทนทั้งหมดที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในระยะยาวของเรา อีกทั้งยังเป็นการดึงดูด รักษา และให้รางวัลตอบแทนแก่พนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด

ขอเชิญศึกษาโอกาสในการทำงานกับเรา