บริษัท

ผลิตภัณฑ์และบริการ

เราเสนอผลิตภัณฑ์และบริการมากมายแก่ลูกค้าในประเทศไทยและต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

โรงกลั่นน้ำม้นเอสโซ่ศรีราชาสามารถกลั่นน้ำมันดิบประเภทต่าง ๆ ซึ่งจัดหามาจากแหล่งน้ำมันดิบทั่วโลก อาทิ ตะวันออกกลาง ตะวันออกไกล และแอฟริกาตะวันตก เรียนรู้เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและผลิตภัณฑ์พิเศษ

นอกเหนือจากน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว เรายังผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และยางมะตอย เรียนรู้เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์

พาราไซลีนและสารเบนซีนเข้มข้น ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยระดับโลกของเอ็กซอนโมบิล เราสามารถผลิตสารอะโรเมติกส์ในรูปพาราไซลีนเป็นหลัก ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกรดเทเรพธาลิกบริสุทธิ์ (PTA) ซึ่งนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตแผ่นฟิล์ม โพลิเอสเตอร์ บรรจุภัณฑ์เรซิน
เรียนรู้เพิ่มเติม