ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและผลิตภัณฑ์พิเศษ

นอกเหนือจากน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว เรายังผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และยางมะตอย

บทความ

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและผลิตภัณฑ์พิเศษ

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทั้งหมดของเรามี ทั้งชนิดน้ำมันแร่ (mineral) และชนิดสังเคราะห์ (Synthetic) ซึ่งมีจำหน่ายภายใต้ยี่ห้อ โมบิล ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ในเรื่องผู้นำเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

  • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดคลิก Mobil Lubricants
  • หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องสำหรับเรือ โปรดคลิก ExxonMobil Marine Lubricants (ภาษาอังกฤษ)
  • หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องบิน โปรดคลิก ExxonMobil Aviation Lubricants (ภาษาอังกฤษ)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง