บริษัท

เกี่ยวกับเรา

เอ็กซอนโมบิล เป็นบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานโลก อีกทั้งยังเป็นเจ้าของแหล่งปิโตรเลียมชั้นนำของอุตสาหกรรม และดำเนินธุรกิจการกลั่นและค้าน้ำมัน รวมถึงผลิตเคมีภัณฑ์แบบครบวงจร

ประวัติของเรา

สำรวจประวัติของบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ExxonMobil อื่นๆ ในประเทศไทย เรียนรู้เพิ่มเติม

มาตรฐานการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้รับเอามาตรฐานการดำเนินธุรกิจ (Standards of Business Conduct) มาใช้ โดยนโยบายต่างๆ เรียนรู้เพิ่มเติม

บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทอื่นๆ ที่ก่อตั้งทั่วประเทศ
พบกับบริษัทในเครือของเรา

ความปลอดภัยและสุขภาพ

ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ ไม่สำคัญว่าเราจะทำงานอยู่ที่ใดในโลก แต่เราไม่หยุดยั้งในการแสวงหาแนวทางที่ว่า จะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

เกี่ยวกับเรา บทความ 20 พ.ค. 2562

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การกำกับดูแลองค์กรที่ดีจำเป็นต้องอาศัยการคาดหวังในมาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูง และความซื่อตรงในการดำเนินธุรกิจและการตัดสินใจในการลงทุนทั้งหมด

เกี่ยวกับเรา บทความ 20 พ.ค. 2562

ปรัชญาความปลอดภัยของเรา ที่เอ็กซอนโมบิล เราเชื่อมั่นว่า การจัดหาพลังงานตามความต้องการของโลก พร้อมกับการปกป้องดูแลผู้คนและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สามารถเป็นไปได้ 

เกี่ยวกับเรา บทความ 20 พ.ค. 2562

ระบบบริหารการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย (OIMS) เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความต้องการด้านเศรษฐกิจของชุมชนที่เราปฏิบัติงานอยู่ ทั้งนี้ เราดำเนินงานโดยเน้นเรื่องความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และสุขภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ลูกค้า และชุมชน

เกี่ยวกับเรา บทความ 20 พ.ค. 2562