บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย

บทความ

บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานกว่า 125 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2437 เราเป็นหนึ่งในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการกลั่นและค้าน้ำมัน รวมถึงเคมีภัณฑ์แบบครบวงจร ซึ่งฐานธุรกิจหลักประกอบไปด้วย โรงกลั่นน้ำมันและโรงงานอะโรเมติกส์ที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เครือข่ายคลังน้ำมันและสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ รวมถึงธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น ภายใต้ชื่อการค้า เอสโซ่ และ โมบิล

ธุรกิจของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
  • โรงกลั่นน้ำมันระดับมาตรฐานโลก ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และมีกำลังการผลิตสูงสุด 174,000 บาร์เรลต่อวัน
  • โรงงานอะโรเมติกส์ ที่มีกำลังการผลิตสารพาราไซลีน 500,000 ตันต่อปี และมีหน่วยผลิตสารทำละลาย ซึ่งมีกำลังการผลิต 50,000 ตันต่อปี
  • เครือข่ายสถานีบริการเอสโซ่มีจำนวนสถานีบริการน้ำมันกว่า 700 แห่งทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563) 
  • ช่องทางพาณิชยกรรม ครอบคลุมการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม ผู้ค้าส่ง ตลอดจนลูกค้าในอุตสาหกรรมการบินและการเดินเรือ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ขายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมและผู้ค้าส่ง ประกอบด้วยก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ยางมะตอย และน้ำมันหล่อลื่น
  • จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ภายใต้ชื่อการค้า โมบิล และสนับสนุนเครือข่ายศูนย์บริการรถยนต์โมบิลทั้ง 263 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยศูนย์โมบิล 1 เซ็นเตอร์ 231 แห่ง และ โมบิลเอ็กซ์เพรส 32 แห่ง  (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563)

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 เพื่อดำเนินการศูนย์ธุรกิจระดับโลก กรุงเทพ (Bangkok Global Business Center หรือ Bangkok GBC) ซึ่งเป็นศูนย์ธุรกิจระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในเครือข่ายศูนย์ธุรกิจระดับโลกของเอ็กซอนโมบิล

ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 2,400 คน มีสำนักงานอยู่ 3 แห่ง คือ เอสโซ่ ทาวเวอร์ อาคารหะรินธร และอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี  ให้บริการแก่บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลและลูกค้าในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมทั้งทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และทวีปอเมริกาเหนือ-ใต้  บริการของศูนย์ฯ ครอบคลุมงานด้านบัญชี  เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์บริการลูกค้าสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ศูนย์บริการลูกค้าเคมีภัณฑ์ ศูนย์จัดซื้อ  ศูนย์ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายภาษี และเครดิตลูกค้า

พนักงานที่ทุ่มเทของศูนย์ธุรกิจระดับโลก กรุงเทพ สามารถสื่อสารได้ถึง 11 ภาษา มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณค่าแก่ธุรกิจของเอ็กซอนโมบิลและลูกค้าของเรา

ศูนย์บริการธุรกิจกรุงเทพ (Bangkok Business Support Center หรือ Bangkok  BSC) ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ธุรกิจระดับโลก กรุงเทพ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่อสะท้อนถึงรูปแบบธุรกิจที่ซับซ้อนและเติบโตขึ้นของบริษัทเอ็กซอนโมบิล

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ดำเนินธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติในเขตอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะจำหน่ายก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ให้กับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งไปให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อจ่ายไฟให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง