ร่วมแรงร่วมใจสู้ไวรัส COVID-19

กิจกรรมของเรา

  • มั่นใจกับบริการที่ห่วงใยคุณทุกรายละเอียดกับโมบิล เพิ่มเติม
  • โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ร่วมกับพนักงาน จัดกิจกรรมโครงการ “มาช่วย ... ด้วยรัก” ครั้งที่ 14 รวมพลังเอสโซ่ สู้ภัยโควิด-19 เพิ่มเติม
  • เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ มอบชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ เพื่อความปลอดภัยบุคลากรทางการแพทย์จากโรคโควิด-19 เพิ่มเติม
  • เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ มอบชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาลน้ำพอง เพิ่มเติม
  • โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา ส่งพลังแรงใจเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 ขอมอบชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เพิ่มเติม

 

เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับพวกเราทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นแนวหน้าในการป้องกันการระบาดใหญ่ของไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย พวกเรารู้สึกขอบคุณในความพยายามและทุ่มเทของท่านเหล่านั้น

อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย

ประธานกรรมการและ CEO บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)

ปฏิบัติการของเรา

ในช่วงการแพร่ระบาดขนาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เราขอให้ความมั่นใจว่าพนักงานของเรายังคงปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการดูแลปกป้องตนเองและผู้อื่นด้วย ทั้งนี้เรายังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ลูกค้าและพนักงานของเรา

เราใส่ใจความปลอดภัย และคำนึงถึงสุขภาพของพนักงานและลูกค้า รวมถึงป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เราได้ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อควรระวังอย่างเหมาะสม โดยนําแนวทางการจัดระบบการปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่น ทั้งในสถานที่ทำงาน และที่บ้านของพนักงานมาใช้ รวมถึงการจํากัดการเดินทาง และเพิ่มขั้นตอนทางสุขอนามัยในการทำงาน ให้มากยิ่งขึ้น

เพิ่มเติม