ร่วมแรงร่วมใจสู้ไวรัส COVID-19

กิจกรรมของเรา

  • เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ สนับสนุนศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิดชุมชน อำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น เพิ่มเติม
  • เอสโซ่และพนักงาน ร่วมกับสมาชิกบัตรเอสโซ่ สไมล์ส ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมัน และพันธมิตรทางธุรกิจ มอบบัตรเติมน้ำมัน มูลค่า1 ล้านบาท แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในการช่วยเหลือขนส่งผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มเติม
  • เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ สนับสนุนโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 แก่สำนักงานเทศบาลตำบลกุดน้ำใส จ.ขอนแก่น เพิ่มเติม
  • เอสโซ่มอบบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 300,000 บาทให้แก่รายการเรื่องเล่าเช้านี้ เพื่อใช้ในภารกิจขนส่งช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้เดือดร้อนจากโควิด-19 เพิ่มเติม
  • โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยมอบชุดกรองอากาศ และชุดป้องกันการติดเชื้อ ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เพิ่มเติม

 

เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับพวกเราทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นแนวหน้าในการป้องกันการระบาดใหญ่ของไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย พวกเรารู้สึกขอบคุณในความพยายามและทุ่มเทของท่านเหล่านั้น

อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย

ประธานกรรมการและ CEO บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)

ปฏิบัติการของเรา

ในช่วงการแพร่ระบาดขนาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เราขอให้ความมั่นใจว่าพนักงานของเรายังคงปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการดูแลปกป้องตนเองและผู้อื่นด้วย ทั้งนี้เรายังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ลูกค้าและพนักงานของเรา

เราใส่ใจความปลอดภัย และคำนึงถึงสุขภาพของพนักงานและลูกค้า รวมถึงป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เราได้ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อควรระวังอย่างเหมาะสม โดยนําแนวทางการจัดระบบการปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่น ทั้งในสถานที่ทำงาน และที่บ้านของพนักงานมาใช้ รวมถึงการจํากัดการเดินทาง และเพิ่มขั้นตอนทางสุขอนามัยในการทำงาน ให้มากยิ่งขึ้น

เพิ่มเติม