ข่าวสาร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย สนับสนุนจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเด็กอ่อนและครอบครัว ผ่านทางมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม 
กรุงเทพ – เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย สนับสนุนการจัดซื้อถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

ข่าวสารและข้อมูลล่าสุด ข่าวสาร 20 ม.ค. 2565

เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้ป่วยโควิด–19 และกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้แก่เทศบาลตำบลม่วงหวาน ขอนแก่น – บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ มอบเงินสนับสนุนซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่เทศบาลตำบลม่วงหวาน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 รวมถึง ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องกักตัวอยู่บ้าน ภายในเขตเทศบาลตำบลม่วงหวาน จังหวัดขอนแก่น

ข่าวสารและข้อมูลล่าสุด ข่าวสาร 19 ม.ค. 2565

เอสโซ่เปิดตัวผลงานอันดับแรกจากโครงการ Esso Hackathon ขอเชิญพบกับ “Godiator เจอแต่ความอร่อย”  บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดตัวผลงานอันดับแรกจากไอเดียในโครงการ Esso Hackathon ซึ่งมีการประกวดแข่งขันเมื่อกลางปี 2564 โดยเป็นการนำเสนอ “Godiator เจอแต่ความอร่อย” เปิดแล้วสาขาแรก ที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาวังหิน ลาดพร้าว กรุงเทพฯ (บริษัท ชยพัทธ์ (1954) จำกัด) ขอเชิญลูกค้าแวะเวียนไปชิมความอร่อย หรือ สั่งซื้อได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ข่าวสารและข้อมูลล่าสุด ข่าวสาร 23 ธ.ค. 2564

เอ็กซอนโมบิลและเอสโซ่ในประเทศไทยได้รับรางวัล HR Excellence Awards บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ได้รับรางวัล 2021 HR Excellence Awards จากบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลในเอเชีย Human Resources Online จากประสิทธิภาพในการปรับทิศทางตามลำดับความสำคัญทางธุรกิจด้วยกลยุทธ์การบริหารบุคคลสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม

ข่าวสารและข้อมูลล่าสุด ข่าวสาร 17 ธ.ค. 2564

เอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยได้รับรางวัลหนึ่งในบริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด โดยองค์กรทรัพยากรบุคคลแห่งเอเชีย บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ในประเทศไทย ได้รับรางวัลหนึ่งในบริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด - ภาคอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ โดยองค์กรทรัพยากรบุคคลแห่งเอเชีย  ซึ่งได้พิจารณามอบรางวัลสำหรับองค์กรที่นำการมีส่วนร่วมของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพระดับโลก มีสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยบรรยากาศน่าอยู่ พร้อมทั้งมีความใส่ใจห่วงใยพนักงานเป็นอย่างดี Winner of Thailand 2021 | HR Asia Best Companies To Work For In Asia (hrasiamedia.com)

ข่าวสารและข้อมูลล่าสุด ข่าวสาร 16 ธ.ค. 2564