ข่าวสาร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

เอ็กซอนโมบิลและปอร์เช่ ทดสอบการใช้เชื้อเพลิงที่ปล่อยคาร์บอนน้อยลงในการแข่งรถ เมือง Irving มลรัฐเท็กซัส และ เมือง Stuttgard เยอรมนี - เอ็กซอนโมบิลและปอร์เช่ อยู่ในระหว่างการทดสอบเชื้อเพลิงสังเคราะห์ eFuels พลังงานชีวภาพทางเลือกใหม่แบบหมุนเวียนที่ให้คาร์บอนต่ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในข้อตกลงครั้งใหม่ อันจะเป็นแนวทางให้ลูกค้าได้ใช้ในอนาคต

ข่าวสารและข้อมูลล่าสุด ข่าวสาร 19 เม.ย. 2564

เอสโซ่ เปิดตัวน้ำมันเครื่องสูตรใหม่ภายใต้ชื่อ Mobil SuperTM ช่วยปกป้องการสึกหรอได้เพิ่มขึ้น 65% คุ้มค่าเหนือราคา กรุงเทพฯ – บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องสูตรใหม่ภายใต้ชื่อ Mobil SuperTM (โมบิล ซูเปอร์) ที่ช่วยปกป้องการสึกหรอได้อย่างยอดเยี่ยม คุ้มค่าเหนือราคา 

ข่าวสารและข้อมูลล่าสุด ข่าวสาร 15 เม.ย. 2564

เอสโซ่ส่งเสริมการศึกษาด้าน STEM พร้อมมอบทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จาก”กองทุนเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี” กรุงเทพ – เอสโซ่มอบทุนการศึกษา 30 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน (STEM Education) จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข่าวสารและข้อมูลล่าสุด ข่าวสาร 12 เม.ย. 2564

สโมสรพนักงานเอสโซ่และพันธมิตรช่วยบรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด-19 มอบของใช้จำเป็นสำหรับเด็กอ่อนและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนคลองเตย รวมมูลค่า 299,300 บาท กรุงเทพ –สโมสรพนักงานเอสโซ่ ร่วมกับเอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย บริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อาเจไทย จำกัด  มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทั้ง สเปรย์แอลกอฮอล์ 120 ลิตร และ น้ำดื่มยี่ห้อวีด้าจำนวน 200 แพ็ค  มูลค่ารวมทั้งสิ้น 299,300 บาท แก่มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อช่วยเหลือเด็กเล็กและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนคลองเตย

ข่าวสารและข้อมูลล่าสุด ข่าวสาร 28 มี.ค. 2564

เอ็กซอนโมบิล และ กระทรวงพลังงาน ลงนามการขยายสัมปทานผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพองที่จังหวัดขอนแก่น บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ และ กระทรวงพลังงาน ร่วมลงนามในสัญญาขยายสัมปทานการดำเนินธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติ ในเขตอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยต่อระยะเวลาสัมปทานให้บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพรเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ออกไปอีก 10 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2564 – 2574  ซึ่งก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จะจัดจำหน่ายให้แก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งต่อให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนและธุรกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ข่าวสารและข้อมูลล่าสุด ข่าวสาร 10 มี.ค. 2564