เอสโซ่ ร่วมกับ อพวช. มอบส่วนลดพิเศษค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ให้กับสมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส

เอสโซ่ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดโปรโมชันให้ส่วนลด 100 บาท สำหรับสมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส เมื่อแสดงบัตรเอสโซ่ สไมล์ส หรือแสดงหมายเลขบัตรฯ จากไลน์ Esso Smiles Connect (เอสโซ่ สไมล์ส คอนเนค) เมื่อซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี ซึ่งประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า โดยโปรโมชันเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 จำนวน 5,000 สิทธิ์

ข่าวสาร 15 ก.ค. 2565

เอสโซ่ ร่วมกับ อพวช. มอบส่วนลดพิเศษค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ให้กับสมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส
Esso, National Science Museum Thailand offer Esso Smiles members 100-baht discount for entrance fee to NSM’s museums in Pathum Thani

นางสาวสิรินทรา กาญจนคูหา ผู้จัดการการพัฒนาตลาด บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ็าย) กล่าวว่า “เอสโซ่ มีความร่วมมือที่ดีกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มาโดยตลอด ทั้งการสนับสนุนกิจกรรมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ทางดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ภายใต้รูปแบบของโดมโรงภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (NSM science dome) และการสนับสนุนบทความ Science in Movie ในนิตยสาร NSM science magazine ล่าสุด เมื่อสถานการณ์โควิดได้คลี่คลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้และต้อนรับเปิดเทอมของนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมสถาบันครอบครัว เอสโซ่ และ อพวช. ขอมอบสิทธิพิเศษ ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของ อพวช. เพื่อขอบคุณสมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส

“ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครบัตรเอสโซ่ สไมล์ส ได้ที่สถานีบริการเอสโซ่ทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ อีกทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย”

ผศ. ดร. รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ที่ 3 จากซ้าย) กล่าวว่าองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานี และเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่สร้างแรงบันดาลใจในด้านวิทยาศาสตร์สู่สังคมไทย การผนึกกำลังกันระหว่าง อพวช. และบริษัท เอสโซ่ฯ ภายใต้โปรแกรมเอสโซ่ สไมล์ส ไดร์เวอร์ รีวอร์ดส์ เพื่อมอบส่วนลดค่าเข้าชมมูลค่า 100 บาท ให้กับสมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส สำหรับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทั้ง 4 แห่งของ อพวช. ซึ่งได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ อพวช. ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี นั้น  อพวช. เชื่อมั่นว่า โปรแกรมดังกล่าวจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนเข้าถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างสนุกสนาน รวมทั้งร่วมผลักดันให้แหล่งท่องเที่ยว ด้านวิทยาศาสตร์เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น”

บริษัท เอสโซ่ฯ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า เอสโซ่ โมบิล และเอ็กซอนโมบิล ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย 

ข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์

วาสนา ประสิทธิ์จูตระกูล โทร: 02-407-4378 Email: vassana.prasitjutrakul@exxonmobil.com

ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี  โทร 02-407-4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com