Perspectives

  • ความสำเร็จของการผลิตแก๊สธรรมชาติน้ำพอง และการดำเนินงานอย่างปลอดภัยตลอด 30 ปี  เพิ่มเติม >>

  • ทิศทางของเอสโซ่ในมือ ดร. อดิศักดิ์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการคนไทยคนแรกขององค์กร เพิ่มเติม >>
  • เปิดวิสัยทัศน์ "อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย" "CEO เอสโซ่" คนไทยคนแรก เพิ่มเติม >>

  • หลากหลายและแตกต่างกับก้าวย่างสู่ความสำเร็จของพนักงานเอ็กซอนโมบิลทั่วโลก เพิ่มเติม
  • การทำงานโดยคำนึงถึงความหลากหลายและแตกต่าง กับก้าวย่างสู่ความสำเร็จของพนังกานเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลทั่วโลก เพิ่มเติม

ความสำเร็จ ‘เอสโซ่’ ส่งพลาสติกกลับบ้าน สานแนวคิด ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

น้ำมันเครื่องโมบิลกับการเติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า

บริษัทพลังงานที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย

 พัฒนาชุมชนอย่างไรจึงยั่งยืน 

"เอสโซ่" โตอย่างยั่งยืน... สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น

เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย กับ 3 ภารกิจสู่วิสัยทัศน์ เติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า 

ความก้าวล้ำแห่งนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลกับโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา

หัวใจของความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรคือการมีผู้นำที่ดี มีระบบที่ดีในการสร้างคนดีและเก่ง

ความท้าทายของธุรกิจพาณิชยกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงเอสโซ่ โตสวนทางตลาดช่วงโควิด-19

 

เอสโซ่เติบโตด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง

เอสโซ่นำกลยุทธ์ 3R บริการลูกค้า รับ New Normal หลังจากสถานการณ์โควิด-19

เอสโซ่เน้น Business Resilience ปรับตัวเพื่อพลิกฟื้นสถานการณ์