Perspectives

 • Taweesak Bunluesin

   

  • เอสโซ่ ถ้าจะเติบโตต้องให้สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม โตไปด้วยกัน เพิ่มเติม>>
  • ความสำเร็จ ‘เอสโซ่’ ส่งพลาสติกกลับบ้าน สานแนวคิด ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม>>

 • Manoch Munjitjuntra

   

  • คุยกับผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ถอดสูตรความแรงสู่ผู้นำธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นระดับโลก เพิ่มเติม>>
  • เอสโซ่เปิดตัวน้ำมันเครื่อง "Mobil Super" ปกป้องการสึกหรอเพิ่มขี้น 65% คุ้มค่าเหนือราคา เพิ่มเติม>>
  • น้ำมันเครื่องโมบิลกับการเติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า เพิ่มเติม>>

 •  

  • บริษัทพลังงานที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย เพิ่มเติม>>

 

 •  

  • แนวคิดที่โดดเด่นสู่การลดปริมาณคาร์บอนในอนาคต เพิ่มเติม>>
  • เอ็กซอนโมบิลตั้งธุรกิจใหม่ ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีลดการปล่อยมลพิษในเชิงพาณิชย์ เพิ่มเติม>>
  • พัฒนาชุมชนอย่างไรให้ยั่งยืน เพิ่มเติม>>

 •  

  • อีกหนึ่งความท้าทายของเอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล ในการผลิตน้ำมันที่ได้รับมาตรฐาน IMO2020 เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจภาคขนส่งทางทะเลไทยและทั่วโลก เพิ่มเติม>>

 •  

  • ถอดกลยุทธ์ “เอสโซ่” ประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่าด้วย “คุณภาพและบริการ” เพิ่มเติม>>
  • Esso เติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์ พลังงานที่เหนือกว่า เพิ่มเติม>>

 •  

  • เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ผู้นำด้านสารละลายไฮโดรคาร์บอนที่มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูง  เพิ่มเติม>>

 •  

  "เอสโซ่" โตอย่างยั่งยืน... สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น

 •  

  เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย กับ 3 ภารกิจสู่วิสัยทัศน์ เติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า 

 •  

  • Esso กับธุรกิจพาณิชยกรรมด้านยางมะตอย  เพิ่มเติม>>
  • ความท้าทายของธุรกิจพาณิชยกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงเอสโซ่ โตสวนทางตลาดช่วงโควิด-19 เพิ่มเติม>>

 •  

  ความก้าวล้ำแห่งนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลกับโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา

 •  

  หัวใจของความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรคือการมีผู้นำที่ดี มีระบบที่ดีในการสร้างคนดีและเก่ง

 •  

  • ความสำเร็จของการผลิตแก๊สธรรมชาติน้ำพอง และการดำเนินงานอย่างปลอดภัยตลอด 30 ปี  เพิ่มเติม>>

 •  

  • ทิศทางของเอสโซ่ในมือ ดร. อดิศักดิ์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการคนไทยคนแรกขององค์กร เพิ่มเติม>>
  • เปิดวิสัยทัศน์ "อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย" "CEO เอสโซ่" คนไทยคนแรก เพิ่มเติม>>
  • เอสโซ่เติบโตด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง เพิ่มเติม>>

 •  

  • หลากหลายและแตกต่างกับก้าวย่างสู่ความสำเร็จของพนักงานเอ็กซอนโมบิลทั่วโลก เพิ่มเติม>>
  • การทำงานโดยคำนึงถึงความหลากหลายและแตกต่าง กับก้าวย่างสู่ความสำเร็จของพนังกานเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลทั่วโลก เพิ่มเติม>>