คลังภาพ

กรุณาแจ้งเอสโซ่ (ประเทศไทย) เมื่อท่านดาวน์โหลดและใช้ภาพของเรา

บทความ

ในบทความนี้

คลังภาพ

การขนส่ง

โรงกลั่นศรีราชา

การตลาดขายปลีก

การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ร่วมกับพนักงาน จัดกิจกรรมโครงการ “มาช่วย ... ด้วยรัก” ครั้งที่ 15 รวมพลังเอสโซ่ สู้ภัยโควิด-19 มอบถุงปันน้ำใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ชลบุรี – บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ พนักงานโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา มอบถุงปันน้ำใจให้แก่ชุมชนในแหลมฉบัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคโควิด-19  ในกิจกรรม “มาช่วย…ด้วยรัก ครั้งที่ 15”  ซึ่งประกอบด้วยข้าวสาร และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 650 ชุด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากมีเงินสนับสนุนจากโรงกลั่น จำนวน 192,470 บาทแล้ว ยังมีเงินบริจาคสมทบทุนจากพนักงานอีกจำนวน 30,242 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 222,712 บาท

ข่าวสารและข้อมูลล่าสุด ข่าวสาร 21 มิ.ย. 2564

เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลมอบบัตรเติมน้ำมันแก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ส่งพลังแรงใจเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 

ชลบุรี – บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบบัตรเติมน้ำมันเอสโซ่ มูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมด้วย น้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรของสาธารณสุขในการสอบสวนโรค และติดตามผู้สัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) รวมทั้งการปฏิบัติการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่อำเภอศรีราชาอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวสารและข้อมูลล่าสุด ข่าวสาร 18 มิ.ย. 2564

เอสโซ่ร่วมสนับสนุนโครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ณ ศูนย์ศึกษาอนุรักษ์ป่าชายเลน ต.คลองตำหรุ จ.ชลบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ร่วมกับนายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร บริษัทเอสโซ่ฯ และประชาชน ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำจำนวน 1 ล้านตัว สู่ท้องทะเล ในกิจกรรมเพื่อช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาสมดุลของทรัพยากรสัตว์น้ำ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ชาวประมง และประชาชนในพื้นที่เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเหมาะสม สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ข่าวสารและข้อมูลล่าสุด ข่าวสาร 20 พ.ค. 2564

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชาร่วมกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในพิธีเปิดส่วนจัดแสดง Forest of Asia

ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และคุณเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมกันทำพิธีเปิดส่วนจัดแสดง Forest of Asia  ซึ่งโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชาได้ให้การสนับสนุนทำสื่อเพื่อการเรียนรู้ รวมถึงป้ายแสดงข้อมูลของสัตว์ชนิดต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่เข้าเยี่ยมชม ได้ทราบถึงเรื่องที่น่าสนใจ พร้อมทั้งสร้างความหลากหลายในการศึกษาหาข้อมูลทางด้านทรัพยากรสัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ พิธีจัดขึ้นเมื่อวันที่  29 มีนาคม 2564 ณ  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ. ชลบุรี

ข่าวสารและข้อมูลล่าสุด ข่าวสาร 18 พ.ค. 2564

เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยส่งพลังแรงใจ สู้ภัยโควิด-19 พร้อมทั้งมอบชุด PPE ให้แก่สำนักงานเขตคลองเตย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ หรือ PPE (Personal Protective Equipment) ให้แก่สำนักงานเขตคลองเตยเพื่อใช้สนับสนุนในภารกิจสู้ภัยโควิด-19 ที่กำลังระบาดในขณะนี้

ข่าวสารและข้อมูลล่าสุด ข่าวสาร 14 พ.ค. 2564

เอ็กซอนโมบิลและปอร์เช่ ทดสอบการใช้เชื้อเพลิงที่ปล่อยคาร์บอนน้อยลงในการแข่งรถ

เมือง Irving มลรัฐเท็กซัส และ เมือง Stuttgard เยอรมนี - เอ็กซอนโมบิลและปอร์เช่ อยู่ในระหว่างการทดสอบเชื้อเพลิงสังเคราะห์ eFuels พลังงานชีวภาพทางเลือกใหม่แบบหมุนเวียนที่ให้คาร์บอนต่ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในข้อตกลงครั้งใหม่ อันจะเป็นแนวทางให้ลูกค้าได้ใช้ในอนาคต

ข่าวสารและข้อมูลล่าสุด ข่าวสาร 19 เม.ย. 2564