คลังภาพ

กรุณาแจ้งเอสโซ่ (ประเทศไทย) เมื่อท่านดาวน์โหลดและใช้ภาพของเรา

บทความ

ในบทความนี้

คลังภาพ

การขนส่ง

โรงกลั่นศรีราชา

การตลาดขายปลีก

การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สโมสรพนักงานเอสโซ่และพันธมิตรช่วยบรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด-19 มอบของใช้จำเป็นสำหรับเด็กอ่อนและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนคลองเตย รวมมูลค่า 299,300 บาท

กรุงเทพ –สโมสรพนักงานเอสโซ่ ร่วมกับเอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย บริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อาเจไทย จำกัด  มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทั้ง สเปรย์แอลกอฮอล์ 120 ลิตร และ น้ำดื่มยี่ห้อวีด้าจำนวน 200 แพ็ค  มูลค่ารวมทั้งสิ้น 299,300 บาท แก่มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อช่วยเหลือเด็กเล็กและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนคลองเตย

ข่าวสารและข้อมูลล่าสุด ข่าวสาร 28 มี.ค. 2564

เอ็กซอนโมบิล และ กระทรวงพลังงาน ลงนามการขยายสัมปทานผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพองที่จังหวัดขอนแก่น

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ และ กระทรวงพลังงาน ร่วมลงนามในสัญญาขยายสัมปทานการดำเนินธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติ ในเขตอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยต่อระยะเวลาสัมปทานให้บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพรเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ออกไปอีก 10 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2564 – 2574  ซึ่งก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จะจัดจำหน่ายให้แก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งต่อให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนและธุรกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ข่าวสารและข้อมูลล่าสุด ข่าวสาร 10 มี.ค. 2564