คลังวิดีโอ

"ความผูกพันต้องใช้เวลา"

125  years in Thailand

125 ปี เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย 

ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพสตรีบ้านแหลมฉบัง

ExxonMobil school

ห้องเรียนเอ็กซอนโมบิล

digital garage

ห้องทดลองดิจิตอลขนาดโรงรถ

VR training

การฝึกอบรมโดยใช้เทคโนโลยี VR