คลังวิดีโอ

ก้าวแรกที่ ExxonMobil

ตามหา passion ที่ ExxonMobil

Discover ExxonMobil in Thailand

เอสโซ่ เติมความอุ่นใจ เต็มถัง

เอสโซ่ น้ำมันเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ คุณภาพที่ขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า

"ความผูกพันต้องใช้เวลา"

125  years in Thailand

125 ปี เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย 

ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพสตรีบ้านแหลมฉบัง

ExxonMobil school

ห้องเรียนเอ็กซอนโมบิล

digital garage

ห้องทดลองดิจิตอลขนาดโรงรถ

VR training

การฝึกอบรมโดยใช้เทคโนโลยี VR