บริษัท

ผลิตภัณฑ์และบริการ

เราเสนอผลิตภัณฑ์และบริการมากมายแก่ลูกค้าในประเทศไทยและต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

โรงกลั่นน้ำม้นเอสโซ่ศรีราชาสามารถกลั่นน้ำมันดิบประเภทต่าง ๆ ซึ่งจัดหามาจากแหล่งน้ำมันดิบทั่วโลก อาทิ ตะวันออกกลาง ตะวันออกไกล และแอฟริกาตะวันตก เรียนรู้เพิ่มเติม

น้ำมันเอสโซ่ ซีเนอร์จี้

น้ำมันสูตรใหม่ของเอสโซ่ ที่ทั่วโลกยอมรับ ด้วยนวัตกรรมระดับโลกที่เกิดจากการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาจากห้องทดลองเดียวกับรถฟอร์มูล่า 1 ผ่านการกลั่นจากโรงกลั่นของเอสโซ่ประเทศไทย พร้อมควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานในทุกขั้นตอนการผลิตก่อนไปถึงมือคุณ  เรียนรู้เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและผลิตภัณฑ์พิเศษ

นอกเหนือจากน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว เรายังผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และยางมะตอย เรียนรู้เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและผลิตภัณฑ์พิเศษ

นอกเหนือจากน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว เรายังผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และยางมะตอย เรียนรู้เพิ่มเติม

เคมีภัณฑ์

หน่วยผลิตสารทำละลาย (solvent production unit) ของเรา มีกำลังการผลิตปีละ 50,000 ตัน 
เรียนรู้เพิ่มเติม