เคมีภัณฑ์

สารทำละลาย

บทความ

เคมีภัณฑ์

หน่วยผลิตสารทำละลาย (solvent production unit) ของเรา มีกำลังการผลิตปีละ 50,000 ตัน โดยมีผลิตภัณฑ์หลักดังต่อไปนี้

  • สารทำละลายไฮโดรคาร์บอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เฮกเซน (Hexane) ซึ่งใช้ในการผลิตน้ำมันพืช สำหรับบริโภคได้และใช้เป็นสารนำพา (carrier) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
  • ตัวทำละลายยาง (rubber solvent) ซึ่งนำไปใช้เป็นกาว (adhesive) ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการผลิตยางรถยนต์
  • White spirit ใช้ในอุตสาหกรรมเคลือบสีและพ่นสี และ
  • Exxsol D80 ซึ่งใช้ในครัวเรือน และอุตสาหกรรม รวมทั้งงานโลหะต่าง ๆ

นอกจากนี้ เรายังนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารทำละลายประเภท high aromatics ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมพ่นสีรถยนต์ และอุตสาหกรรมยาฆ่าแมลง

สารพลาสติกไซเซอร์ (Plasticizers)

เรายังจำหน่ายสารพลาสติกไซเซอร์ (Plasticizers) สำหรับนำไปใช้งานในด้านต่างๆ ในประเทศไทย

  • หากสนใจเคมีภัณฑ์อันหลากหลายของเรา โปรดคลิก ExxonMobil Chemical (ภาษาอังกฤษ)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและผลิตภัณฑ์พิเศษ

นอกเหนือจากน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว เรายังผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และยางมะตอย

ผลิตภัณฑ์และบริการ บทความ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา สามารถกลั่นน้ำมันดิบประเภทต่าง ๆ ซึ่งจัดหามาจากแหล่งน้ำมันดิบทั่วโลก อาทิ จากตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกไกลและแอฟริกาตะวันตก การเลือกวัตถุดิบและสัดส่วน การผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด (product slate) ของเรา จะขึ้นอยู่กับราคาและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ เราตัดสินใจวางแผนเรื่องสัดส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ร่วมกับบุคลากรที่รับผิดชอบทางด้านการขายและการตลาด โดยยึดจากการประเมินความต้องการ และประมาณการราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เราสามารถผลิตได้

ผลิตภัณฑ์และบริการ บทความ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

เราเสนอผลิตภัณฑ์และบริการมากมายแก่ลูกค้าในประเทศไทยและต่างประเทศ

บริษัท หัวข้อ