ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา สามารถกลั่นน้ำมันดิบประเภทต่าง ๆ ซึ่งจัดหามาจากแหล่งน้ำมันดิบทั่วโลก อาทิ จากตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกไกลและแอฟริกาตะวันตก การเลือกวัตถุดิบและสัดส่วน การผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด (product slate) ของเรา จะขึ้นอยู่กับราคาและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ เราตัดสินใจวางแผนเรื่องสัดส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ร่วมกับบุคลากรที่รับผิดชอบทางด้านการขายและการตลาด โดยยึดจากการประเมินความต้องการ และประมาณการราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เราสามารถผลิตได้

บทความ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

การพัฒนาโครงข่ายท่อขนส่ง ที่เชื่อมระหว่างศรีราชา สุวรรณภูมิ ลำลูกกาและสระบุรี ช่วยให้เราสามารถรองรับความต้องการของประเทศได้ดียิ่งขึ้น

เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งประกอบด้วย น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่องบิน น้ำมันเตา และน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเรือผ่าน 3 ช่องทาง คือ การค้าปลีก พาณิชยกรรม และการส่งออก

การค้าปลีก

ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เอสโซ่” เป็นที่รู้จักกันอย่างดียิ่งในประเทศไทย เครือข่ายสถานีบริการเอสโซ่มีจำนวนสถานีบริการน้ำมัน 731 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งบริหารงานโดยผู้ดำเนินการ (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2564)

เรียนรู้เพิ่มเติม>>

พาณิชยกรรม

ช่องทางพาณิชยกรรมนี้ ได้แก่ การขายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม ผู้ค้าส่ง ตลอดจนลูกค้าในอุตสาหกรรมการบินและการเดินเรือ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ขายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมและผู้ค้าส่ง ประกอบด้วยก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันเตา ผลิตภัณฑ์ที่ขายให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมการเดินเรือ ได้แก่น้ำมันเตา ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ขายให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมการบินได้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน โดยเป็นการขายให้แก่สายการบินต่าง ๆ ทั้งนี้ เอสโซ่ ได้ทำการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านทางท่อส่งน้ำมันให้แก่สายการบินนานาชาติและสายการบินในประเทศประมาณ 20 สายการบินที่ท่าอากาศยานพาณิชย์หลักสองแห่งในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

เรียนรู้เพิ่มเติม>>

การส่งออก

เราส่งออกน้ำมันเตา และน้ำมันเบนซินเป็นหลัก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและผลิตภัณฑ์พิเศษ

นอกเหนือจากน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว เรายังผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และยางมะตอย

ผลิตภัณฑ์และบริการ บทความ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

เราเสนอผลิตภัณฑ์และบริการมากมายแก่ลูกค้าในประเทศไทยและต่างประเทศ

บริษัท หัวข้อ