บริษัท

เกี่ยวกับเรา

นับเป็นเวลานานกว่าหนึ่งศตวรรษ ตลอดระยะเวลาหกรัชสมัย ที่เอ็กซอนโมบิลมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทย

ดำเนินงานภายใต้ตราสินค้า “เอสโซ่”  “โมบิล” และ “เอ็กซอนโมบิล”  เราจัดหาพลังงานและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีคุณภาพ อย่างปลอดภัยและมั่นคง เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนไทยมากว่า 125 ปี

ประวัติของเรา

สำรวจประวัติของบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลอื่นๆ ในประเทศไทย เรียนรู้เพิ่มเติม

มาตรฐานการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้รับเอามาตรฐานการดำเนินธุรกิจ (Standards of Business Conduct) มาใช้ โดยนโยบายต่างๆ เรียนรู้เพิ่มเติม

บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทอื่นๆ ที่ก่อตั้งทั่วประเทศ
พบกับบริษัทในเครือของเรา

ความปลอดภัยและสุขภาพ

ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ ไม่สำคัญว่าเราจะทำงานอยู่ที่ใดในโลก แต่เราไม่หยุดยั้งในการแสวงหาแนวทางที่ว่า จะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

เกี่ยวกับเรา บทความ 20 พ.ค. 2562

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การกำกับดูแลองค์กรที่ดีจำเป็นต้องอาศัยการคาดหวังในมาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูง และความซื่อตรงในการดำเนินธุรกิจและการตัดสินใจในการลงทุนทั้งหมด

เกี่ยวกับเรา บทความ 20 พ.ค. 2562

ปรัชญาความปลอดภัยของเรา ที่เอ็กซอนโมบิล เราเชื่อมั่นว่า การจัดหาพลังงานตามความต้องการของโลก พร้อมกับการปกป้องดูแลผู้คนและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สามารถเป็นไปได้ 

เกี่ยวกับเรา บทความ 20 พ.ค. 2562

ระบบบริหารการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย (OIMS) เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความต้องการด้านเศรษฐกิจของชุมชนที่เราปฏิบัติงานอยู่ ทั้งนี้ เราดำเนินงานโดยเน้นเรื่องความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และสุขภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ลูกค้า และชุมชน

เกี่ยวกับเรา บทความ 20 พ.ค. 2562