ปรัชญาความปลอดภัยของเรา

ที่เอ็กซอนโมบิล เราเชื่อมั่นว่า การจัดหาพลังงานตามความต้องการของโลก พร้อมกับการปกป้องดูแลผู้คนและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สามารถเป็นไปได้ 

บทความ 20 พ.ค. 2562

ปรัชญาความปลอดภัยของเรา

เราเชื่อมั่นว่ามีคำตอบที่ไม่อาจละเลยได้สามประการ ได้แก่ เทคโนโลยีที่เหนือระดับ มาตรฐานที่เข้มงวด และความมุ่งมั่นอย่างไม่ย่อท้อที่จะนำวิธีการปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุดมาใช้

การเกิดเหตุการณ์ Valdez ในพ.ศ. 2532 เป็นช่วงตกต่ำครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเอ็กซอนโมบิล แต่ก็เป็นจุดเปลี่ยนด้วยเช่นกัน ผลที่ตามมาจากเหตุการณ์นั้นทำให้เราได้เริ่มต้นการตรวจสอบการดำเนินงานของเราแบบบนลงล่าง ซึ่งปัจจุบันระบบนี้คอยชี้นำการตัดสินใจในการดำเนินงานของเราในแต่ละวัน ระบบดังกล่าวเรียกว่า OIMS (ระบบการจัดการการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย)

ระบบประกอบด้วยองค์ประกอบ 11 ประการที่แต่งต่างกันเพื่อวัดผลและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผู้คน สิ่งแวดล้อม และชุมชนต่าง ๆ ที่เราดำเนินงานอยู่ รากฐานของ OIMS คือการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเรา ตั้งแต่แท่นขุดเจาะนอกชายฝั่งไปจนถึงสำนักงานของเรา และการวางแผนงานเพื่อลดและจัดการความเสี่ยงตลอดระยะเวลาที่ดำเนินงาน

แนวทางเพื่อความปลอดภัยที่เป็นระบบและมีแบบแผนของเอ็กซอนโมบิล ทำให้เกิดการพัฒนาที่สำคัญ แต่เราก็รู้ดีว่ามีความเสี่ยงอยู่ในความพึงพอใจนั้นด้วยเช่นกัน ดังนั้น ในขณะที่เรายังคงสำรวจแหล่งพลังงานใหม่ ๆ เราก็จะยังค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ในการเพิ่มความปลอดภัยด้วย นั่นคือความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นของเรา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ

ไม่สำคัญว่าเราจะทำงานอยู่ที่ใดในโลก แต่เราไม่หยุดยั้งในการแสวงหาแนวทางที่ว่า จะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

เกี่ยวกับเรา บทความ 20 พ.ค. 2562

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

การกำกับดูแลองค์กรที่ดีจำเป็นต้องอาศัยการคาดหวังในมาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูง และความซื่อตรงในการดำเนินธุรกิจและการตัดสินใจในการลงทุนทั้งหมด

เกี่ยวกับเรา บทความ 20 พ.ค. 2562

ระบบบริหารการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย (OIMS)

เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความต้องการด้านเศรษฐกิจของชุมชนที่เราปฏิบัติงานอยู่ ทั้งนี้ เราดำเนินงานโดยเน้นเรื่องความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และสุขภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ลูกค้า และชุมชน

เกี่ยวกับเรา บทความ 20 พ.ค. 2562

ประวัติ

ติดตามเรื่องราวของบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา บทความ