ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ

ไม่สำคัญว่าเราจะทำงานอยู่ที่ใดในโลก แต่เราไม่หยุดยั้งในการแสวงหาแนวทางที่ว่า จะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

บทความ 20 พ.ค. 2562

ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ

ที่เอ็กซอนโมบิล ความพยายามของเราที่จะดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานของเรา ผู้รับเหมา และชุมชนเป็นรากฐานต่อความสำเร็จของธุรกิจของเราในระยะยาว ด้วยเหตุนี้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะจัดหาพลังงานที่จำเป็นสำหรับเป็นขุมพลังให้กับความก้าวหน้าของโลกอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนวัฒนธรรมความปลอดภัยและสุขอนามัยโดยการดึงความสนใจ การพัฒนา และการรักษาบุคลากรที่มีค่านิยมหลักและความมุ่งมั่นสู่ความซื่อตรงและความเป็นเลิศในการดำเนินงาน

ที่เอ็กซอนโมบิล ความปลอดภัยเป็นมากกว่าสิ่งสำคัญ มันคือค่านิยมหลักและส่วนสำคัญของวัฒนธรรมที่ใช้กับการดำเนินงานของเราในทุกด้าน ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดในโลก เรามุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยวิธีที่เหมาะสมในทุกครั้ง เพื่อให้พนักงานทุกคนและผู้รับเหมากลับจากทำงานไปบ้านอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีในแต่ละวัน เราจะไม่หยุดดำเนินการตามเป้าหมายของเราที่ว่าจะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

ความปลอดภัยของบุคลากร

ไม่ว่าจะเป็นส่วนงานใด พนักงานทุกคนของเอ็กซอนโมบิล และผู้รับเหมามีความรับผิดชอบและความคาดหวังในการค้นหา ประเมิน และลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเรา ช่วงเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา เราลดอัตราการเกิดเหตุที่ถึงขั้นให้แรงงานของเราหยุดงานลงได้มากกว่าร้อยละ 30 เราจะดำเนินการตามเป้าหมายของเราที่ว่าจะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บต่อไป

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่อุปกรณ์ ขั้นตอน และการฝึกอบรมที่ช่วยป้องกันการปล่อยไฮโดรคาร์บอนและสารอันตราย เป็นค่านิยมหลักในการจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานทั้งหมดของเรา เราพยายามทำให้แน่ใจว่า สถานปฏิบัติงานของเราได้รับการออกแบบมาอย่างดีและดำเนินการด้วยความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น เราจึงใช้แนวทางอย่างเป็นระบบและครอบคลุมเพื่อระบุ ขจัด หรือจัดการความเสี่ยงที่มีต่อความปลอดภัยในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเรา ซึ่งมีการใช้มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์ กระบวนการ และบุคลากร

ความปลอดภัยทางด้านผลิตภัณฑ์และความรับผิดชอบ

เราตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการและการสื่อสารข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและใช้ผลิตภัณฑ์ของเอ็กซอนโมบิล รวมถึงพนักงานและผู้รับเหมาภายใต้การดำเนินงานของเรา รวมถึงลูกค้าของเรา ผู้บริโภค รัฐบาล และผู้กำหนดกฎหมาย เพื่อเน้นย้ำความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ เราประเมินความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์อย่างระมัดระวัง พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในทุกตลาดเป้าหมายของเรา

การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

เพื่อให้แน่ใจว่า บุคลากรของเรามีการตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัย สินทรัพย์ทางกายภาพ และทรัพย์สินทางปัญญาในการดำเนินงานประจำวันของเราอย่างเป็นระบบ เราใช้แนวทางปฏิบัติทั่วโลกที่สอดคล้องกันเพื่อจัดการกับความท้าทายด้านการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ต่าง ๆ ที่เราทำธุรกิจ เมื่อมีสถานที่ทำงานแห่งใหม่  เราจะมีการวิเคราะห์การรักษาความปลอดภัย เพื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เป็นไปได้ การใช้มาตรการป้องกัน ความสัมพันธ์กับชุมชน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

การกำกับดูแลองค์กรที่ดีจำเป็นต้องอาศัยการคาดหวังในมาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูง และความซื่อตรงในการดำเนินธุรกิจและการตัดสินใจในการลงทุนทั้งหมด

เกี่ยวกับเรา บทความ 20 พ.ค. 2562

ปรัชญาความปลอดภัยของเรา

ที่เอ็กซอนโมบิล เราเชื่อมั่นว่า การจัดหาพลังงานตามความต้องการของโลก พร้อมกับการปกป้องดูแลผู้คนและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สามารถเป็นไปได้ 

เกี่ยวกับเรา บทความ 20 พ.ค. 2562

ระบบบริหารการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย (OIMS)

เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความต้องการด้านเศรษฐกิจของชุมชนที่เราปฏิบัติงานอยู่ ทั้งนี้ เราดำเนินงานโดยเน้นเรื่องความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และสุขภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ลูกค้า และชุมชน

เกี่ยวกับเรา บทความ 20 พ.ค. 2562

ประวัติ

ติดตามเรื่องราวของบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา บทความ