ร่วมแรงร่วมใจสู้ไวรัสโควิด-19

กิจกรรมของเรา

  • โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบข้าวสารเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับกระทบจากโควิด-19 แก่เทศบาลนครแหลมฉบัง เพิ่มเติม>>
  • โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา มอบกระติกเก็บวัคซีนแก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา เพื่อสู้ภัยโควิด-19 เพิ่มเติม>>
  • เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย สนับสนุนจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเด็กอ่อนและครอบครัว ผ่านทางมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม เพิ่มเติม>>
  • เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้ป่วยโควิด–19 และกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้แก่เทศบาลตำบลม่วงหวาน เพิ่มเติม>>
  • เครือข่ายส่งเสริมศักยภาพสตรีของเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยและสโมสรพนักงานเอสโซ่ มอบเงิน 135,000 บาท แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อการดูแลคนไข้เด็กในช่วงโควิด-19 เพิ่มเติม>>

 

เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับพวกเราทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นแนวหน้าในการป้องกันการระบาดใหญ่ของไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย พวกเรารู้สึกขอบคุณในความพยายามและทุ่มเทของท่านเหล่านั้น

อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย

ประธานกรรมการและ CEO บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)

ปฏิบัติการของเรา

ในช่วงการแพร่ระบาดขนาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เราขอให้ความมั่นใจว่าพนักงานของเรายังคงปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการดูแลปกป้องตนเองและผู้อื่นด้วย ทั้งนี้เรายังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ลูกค้าและพนักงานของเรา

เราใส่ใจความปลอดภัย และคำนึงถึงสุขภาพของพนักงานและลูกค้า รวมถึงป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เราได้ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อควรระวังอย่างเหมาะสม โดยนําแนวทางการจัดระบบการปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่น ทั้งในสถานที่ทำงาน และที่บ้านของพนักงานมาใช้ รวมถึงการจํากัดการเดินทาง และเพิ่มขั้นตอนทางสุขอนามัยในการทำงาน ให้มากยิ่งขึ้น

เพิ่มเติม