ศูนย์ผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพอง

ศูนย์ผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพอง ภายใต้บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราชอิงค์ ดำเนินธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติในบริเวณอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อป้อนโรงผลิตไฟฟ้าที่จ่ายไฟให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522

บทความ 20 พ.ค. 2562

ศูนย์ผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพอง

ศูนย์ผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพอง เป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติบนบกแบบ conventional ที่สามารถเดินเครื่องผลิตได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมงานคนที่มีความชำนาญและได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี เพื่อส่งมอบพลังงานให้กับชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  • ศูนย์ผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพองก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ได้รับสัมปทานปิโตรเลียม เลขที่ 2/2522/17
  • ในปี พ.ศ. 2533 ได้ทำสัญญาขายก๊าซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement-GSA) กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  และสัญญาร่วมดำเนินการ (Joint Operating Agreement-JOA) กับบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  • ในปี พ.ศ. 2547 บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราชอิงค์ ได้ร่วมลงทุนในสัมปทานสินภูฮ่อม 10% โดยพื้นที่สัมปทานอยู่เหนือศูนย์ผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพอง 60 กิโลเมตร และเริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติในปีพ.ศ. 2549  ในปัจจุบันสัมปทานดังกล่าวดำเนินงานโดยบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

รางวัลที่ได้รับ

  • พ.ศ. 2537 ExxonMobil’s Outstanding Award in Environment Conservation
  • พ.ศ. 2541 ExxonMobil’s Outstanding Award in Safety Management
  • พ.ศ. 2544 ExxonMobil’s Best Factory Award
  • พ.ศ. 2555 ExxonMobil’s Chairman Safety Awardพ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 รางวัลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
  • ฉลองความสำเร็จด้านความปลอดภัยครบ 26 ปี (ตั้งแต่เปิดดำเนินการ) และไม่มีอุบัติเหตุที่ทำให้สูญเสียเวลาการทำงานครบ 3 ล้านชั่วโมงทำงานในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
Image
  • ริเริ่มการจัดตั้งกองทุนกลุ่มบริษัทพลังงานน้ำพอง ในปี พ.ศ. 2540 โดยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นไปมากกว่า 2,850 ทุน
  • บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราชอิงค์ทำงานร่วมกับหน่วยงานและสถาบันในท้องถิ่น เช่น โรงพยาบาลน้ำพอง และเทศบาลกุดน้ำใส เป็นต้น เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของชุมชนในอำเภอน้ำพองอย่างต่อเนื่อง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพอง

ศูนย์ผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพอง ภายใต้บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราชอิงค์ ดำเนินธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติในบริเวณอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อป้อนโรงผลิตไฟฟ้าที่จ่ายไฟให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522

ก๊าซธรรมชาติ บทความ 20 พ.ค. 2562

ผลิตภัณฑ์และบริการ

เราเสนอผลิตภัณฑ์และบริการมากมายแก่ลูกค้าในประเทศไทยและต่างประเทศ

บริษัท หัวข้อ

เกี่ยวกับเรา

นับเป็นเวลานานกว่าหนึ่งศตวรรษ ตลอดระยะเวลาหกรัชสมัย ที่เอ็กซอนโมบิลมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทย

ดำเนินงานภายใต้ตราสินค้า “เอสโซ่”  “โมบิล” และ “เอ็กซอนโมบิล”  เราจัดหาพลังงานและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีคุณภาพ อย่างปลอดภัยและมั่นคง เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนไทยมากว่า 125 ปี

บริษัท หัวข้อ