พลังงานและสิ่งแวดล้อม

น้ำมัน

เราใช้ความสามารถด้านธรณีวิทยาและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งไฮโดรคาร์บอนทั่วโลกในการสำรวจและเลือกแหล่งปิโตรเลียมที่มีคุณภาพ

มลภาวะทางอากาศ

เราพยายามนำกระบวนการต่างๆ มาใช้เพื่อลดการระบายอากาศทิ้งจากกระบวนการผลิตและจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย เรียนรู้เพิ่มเติม

ระบบบริหารการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย (OIMS)

เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความต้องการด้านเศรษฐกิจของชุมชนที่เราปฏิบัติงานอยู่ ทั้งนี้ เราดำเนินงานโดยเน้นเรื่องความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และสุขภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ลูกค้า และชุมชน เรียนรู้เพิ่มเติม

กระบวนการผลิตที่โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา ตั้งอยู่ในเขตแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 และเป็นแหล่งพลังงานที่ตอบสนองความต้องการในการใช้พลังงานของประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามภาวะเศรษฐกิจที่เจริญรุดหน้าของประเทศไทย
เรียนรู้เพิ่มเติม