โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา สนับสนุนโครงการค่ายเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อม "เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล"

ข่าวสาร 27 มิ.ย. 2560

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา สนับสนุนโครงการค่ายเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อม "เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล"
ดร.ทวีศักดิ์ บันลือสินธุ์  ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมและควบคุมธุรกิจ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ มอบเงินสนับสนุน จำนวน 200,000 บาท แก่นายอนุพงษ์ อนนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชน ซึ่งประกอบด้วย ค่ายผู้นำเยาวชน “เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล” โครงการสวนสัตว์สู่ชุมชน และโครงการอาสาสมัครรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยาวชนเล็งเห็นความสำคัญ คุณค่า ปัญหาของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน พร้อมการอนุรักษ์ให้ดียิ่งขึ้น

ติดต่อ:

สื่อมวลชนสัมพันธ์: +66 02 262 4382, +66 02 262 4384