โครงการเอสโซ่เติมรอยยิ้มที่ภาคใต้  มอบทุนการศึกษาเพื่อน้อง และมอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมมูลค่าเงินและสิ่งของบริจาคถึง 3 ล้านบาท

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วย สโมสรพนักงานเอสโซ่ และ พันธมิตรสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่  โดยความร่วมมือกับมณฑลทหารบกที่ 42 มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน และ มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาล ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ข่าวสาร 31 ก.ค. 2560

โครงการเอสโซ่เติมรอยยิ้มที่ภาคใต้  มอบทุนการศึกษาเพื่อน้อง และมอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมมูลค่าเงินและสิ่งของบริจาคถึง 3 ล้านบาท

พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช   แม่ทัพภาคที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในโอกาสที่ นายยอดพงศ์     สุตธรรม กรรมการและผู้จัดการการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ่ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สโมสรพนักงานฯ และพันธมิตรธุรกิจ ร่วมกันมอบทุนการศึกษาจำนวน 800 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวม 2,400,000 บาท ให้แก่นักเรียนในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในยะลา นราธิวาส ปัตตานี  นอกจากนี้ ยังได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า และเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลือง รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ มูลค่ารวม 600,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี และโรงพยาบาลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ตามลำดับ รวมมูลค่าเงินและสิ่งของบริจาคที่มอบให้ทั้งสิ้นถึง 3 ล้านบาท  พิธีมอบจัดขึ้นที่ค่ายมณฑลทหารบก ที่ 42 (ค่ายเสนาณรงค์) อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

กิจกรรมโครงการเอสโซ่เติมรอยยิ้ม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์สู่สังคมของทุกภาคส่วน ด้วยปณิธานในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีพันธมิตรที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กิจกรรมในปีนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ราบิก้า คอฟฟี่  บริษัทพีเอสพีทรานสปอร์ต และผู้ผลิตน้ำดื่ม “วีด้า”  รวมถึง พนักงานของเอสโซ่และบริษัทในเครือของเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย

กิจกรรมสำหรับภาคใต้ในครั้งนี้ มุ่งที่จะสนับสนุนให้เยาวชนในจังหวัดสงขลา และ พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับโอกาสทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตนต่อไป นอกจากนี้ ยังสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงพยาบาลมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดียิ่งขึ้น

ติดต่อ:

สื่อมวลชนสัมพันธ์: +66 02 262 4382, +66 02 262 4384