เอสโซ่ส่งเสริมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับอาชีวศึกษา

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ และแสดงผลงานชนะเลิศประจำปี ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี Hall 7 โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง (ที่ 6 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในงาน

ข่าวสาร 19 ก.ย. 2560

เอสโซ่ส่งเสริมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับอาชีวศึกษา

ในโอกาสนี้ นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล  (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ ได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ให้แก่ ดร.ประชาคม จันทรชิต (ที่ 5 จากขวา)  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการประกวด “โครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2560” เพื่อส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ในระดับอาชีวศึกษา

นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนว่า “เอสโซ่ ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ (STEM Education) ในประเทศไทยมาโดยตลอด การประกวดนี้เป็นเหมือนเวทีที่สนับสนุนให้นักเรียนระดับอาชีวศึกษา ได้ฝึกฝนการใช้ความรู้และทักษะ เพื่อประดิษฐ์นวัตกรรมหรือค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคม”

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ได้แบ่งเป็นระดับภาคทั้งหมด 5 ภาค และระดับชาติ ซึ่งในปีนี้มีโครงงานวิทยาศาสตร์จากนักเรียนอาชีวะ ระดับปวช. และปวส. ทั่วประเทศเข้าร่วมการประกวดถึง 452 โครงการ โดยเน้นไปที่การนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาผลิตชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น  ผลงานชนะเลิศในปีนี้ ระดับ ปวส. ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร จ. สงขลา ในโครงงานทำบะหมี่สำเร็จรูปเพื่อสุขภาพจากสาหร่ายคลอเรลล่าและซองฟิลม์ทำด้วยแป้งมันสำปะหลังสำหรับใส่เครื่องปรุงรส  ส่วน ระดับปวช. ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในโครงงานแปรรูปเปลือกทุเรียนและเปลือกมังคุดเป็นดินปั้นสำหรับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเรือพระซึ่งใช้สำหรับชักลากพระพุทธรูปในเทศกาลวันออกพรรษา

บริษัทเอสโซ่ฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องมาถึง 26 ปี โดยผลงานจากความคิดสร้างสรรค์และการค้นคว้าวิจัยของนักเรียนอาชีวะบางส่วน สามารถนำไปพัฒนาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้จริง หลายผลงานก็ได้รับรางวัลจากการประกวดในต่างประเทศ หรือได้พัฒนาในเชิงพาณิชย์ต่อไป

ติดต่อ:

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์:

กิติยาวดี  นิลวรรณ  โทร: +66 02 262 4382  Email: kitiyavadee.nilavan@exxonmobil.com
ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี  โทร: +66 02 262 4384  Email:  pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com