เอสโซ่จับมือเพียวพลังงานไทยขยายสาขาสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่

กรุงเทพฯ — บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)  ได้ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายน้ำมันและให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้าเอสโซ่  โดยจะมีการเปลี่ยนและปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันเพียว จำนวน 49 แห่ง เป็นสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่  ทั้งนี้ บริษัท เพียวพลังงานไทย ยังคงเป็นผู้ดำเนินงานบริหารสถานีบริการน้ำมันดังกล่าว

ข่าวสาร 6 พ.ย. 2560

เอสโซ่จับมือเพียวพลังงานไทยขยายสาขาสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่
  • เอสโซ่และเพียวพลังงานไทยลงนามในสัญญาซื้อขายน้ำมันและให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ เพื่อผนึกความแข็งแกร่งในธุรกิจการค้าปลีกน้ำมัน
  • ปรับเปลี่ยนสถานีบริการน้ำมันของเพียวพลังงานไทย 49 แห่ง เป็นสถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้าเอสโซ่

คุณยอดพงศ์  สุตธรรม  กรรมการและผู้จัดการการตลาดขายปลีก บริษัทเอสโซ่ฯ กล่าวว่า “ในสภาวะการแข่งขันที่สูงของธุรกิจการค้าปลีกน้ำมันในปัจจุบัน  การจำหน่ายน้ำมันคุณภาพของเอสโซ่ผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น  เพียวพลังงานไทย จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ให้เข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น  บริษัทเอสโซ่ฯ มีความยินดีที่จะได้ร่วมทำธุรกิจกับบริษัท เพียวพลังงานไทย ในครั้งนี้และรวมถึงโอกาสที่จะขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้าเอสโซ่ต่อไปในอนาคต”

ผู้บริโภคสามารถซื้อน้ำมันเอสโซ่และน้ำมันเครื่องโมบิลได้ในเครือข่ายสถานีบริการที่เพิ่มขึ้นและสามารถใช้บัตรเอสโซ่ สไมล์ส ในการสะสมคะแนนเพื่อแลกเป็นส่วนลดใช้แทนเงินสดในการซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆจากร้านค้าพันธมิตร รวมถึงการบริการอย่างดีตามมาตรฐานสถานีบริการเอสโซ่

คุณพิพิธ พิชัยศรทัต  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด กล่าวว่า “นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเพียวพลังงานไทย ที่จะต่อยอดธุรกิจค้าปลีกน้ำมันและเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้าเอสโซ่ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดียิ่งในประเทศไทย  รวมถึงการมีเครือข่ายและแผนการตลาดที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  ในความร่วมมือนี้ ลูกค้าจะได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ”

การปรับเปลี่ยนสถานีบริการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2561 โดยจะเป็นการเพิ่มจำนวนสถานีบริการเอสโซ่จากปัจจุบันซึ่งมีจำนวน 544 แห่ง

Image รูปถ่าย— พิธีลงนามในสัญญาซื้อขายน้ำมันและให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้า ที่โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท(จากซ้ายไปขวา):คุณมาโนช มั่นจิตจันทราผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บ. เอสโซ่ฯคุณมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บ. เอสโซ่ฯคุณจิมมี่ ฟงผู้บริหารการตลาดขายปลีก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฮ่องกงเอ็กซอนโมบิล ฮ่องกง ลิมิเต็ด คุณยอดพงศ์ สุตธรรม กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก บ. เอสโซ่ฯคุณสัจจา เจนธรรมนุกูล กรรมการบริหาร บ. เพียวไทยฯคุณกนกพร จารุกุลวนิชกรรมการผู้จัดการ บ. เพียวไทยฯ คุณพิพิธ พิชัยศรทัต ประธานกรรมการบริหาร บ. เพียวไทยฯคุณสุมิตร ชาญเมธี กรรมการบริหาร บ. เพียวไทยฯ
รูปถ่าย — พิธีลงนามในสัญญาซื้อขายน้ำมันและให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้า ที่โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท (จากซ้ายไปขวา): คุณมาโนช  มั่นจิตจันทรา  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บ. เอสโซ่ฯ  คุณมงคลนิมิตร  เอื้อเชิดกุล  กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บ. เอสโซ่ฯ  คุณจิมมี่ ฟง  ผู้บริหารการตลาดขายปลีก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฮ่องกง  เอ็กซอนโมบิล ฮ่องกง ลิมิเต็ด   คุณยอดพงศ์  สุตธรรม   กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก  บ. เอสโซ่ฯ  คุณสัจจา  เจนธรรมนุกูล   กรรมการบริหาร  บ. เพียวไทยฯ คุณกนกพร  จารุกุลวนิช   กรรมการผู้จัดการ บ. เพียวไทยฯ  คุณพิพิธ  พิชัยศรทัต  ประธานกรรมการบริหาร บ. เพียวไทยฯ  คุณสุมิตร  ชาญเมธี   กรรมการบริหาร บ. เพียวไทยฯ

ติดต่อ:

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์:

กิติยาวดี  นิลวรรณ  โทร: +66 02 262 4382  Email: kitiyavadee.nilavan@exxonmobil.com
ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี  โทร: +66 02 262 4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com