เอสโซ่ รับรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับทอง จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

กรุงเทพฯ — หอการค้าอเมริกันในประเทศไทยมอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับทอง ให้แก่บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข่าวสาร 8 ธ.ค. 2560

เอสโซ่ รับรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับทอง จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

มร. กลิน ที. เดวีส์ (ขวา) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับทอง ของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2017 ให้แก่ มร. เจเรมี อาร์. ออสเตอร์สต๊อก (กลาง) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในงานฉลองโครงการรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย พิธีจัดขึ้น ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

โครงการรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นนี้ จัดขึ้นโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมในการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมแบ่งปันความคิด หลักการ และ การทำงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยในปีนี้ เอสโซ่ได้รับรางวัลระดับทอง เนื่องจากได้รับรางวัลเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน

ในปี พ.ศ. 2560 เอสโซ่ ได้มุ่งเน้นจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย เช่น การจัดค่าย “STEM Maker Day Camp” ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อจุดประกายให้นักเรียนกว่า 300 คน ได้ฝึกทักษะการคิดแบบ STEM ผ่านนิทรรศการและฐานกิจกรรมต่างๆ  เอสโซ่ ยังได้มอบทุนการศึกษา 70 ทุน ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐทั่วประเทศที่กำลังศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงาน ภายใต้กองทุน “เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี” นอกจากนี้ ยังได้จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในชี่อ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ เพื่อให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาจากสถาบันมากกว่า 400 แห่ง ได้มีโอกาสแสดงถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

Image รูปถ่าย— จากภาพ: พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ (จากซ้ายไปขวา)
- มร.เจฟฟรี่ย์ ดี. ไนการ์ด ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
- มร. เจเรมี อาร์. ออสเตอร์สต๊อก ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ฯ
- มร. กลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
รูปถ่าย — จากภาพ: พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ (จากซ้ายไปขวา)
- มร.เจฟฟรี่ย์ ดี. ไนการ์ด ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
- มร. เจเรมี อาร์. ออสเตอร์สต๊อก ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ฯ
- มร. กลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ติดต่อ:

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์:
กิติยาวดี  นิลวรรณ  โทร: +66 02 262 4382  Email: kitiyavadee.nilavan@exxonmobil.com
ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี  โทร: +66 02 262 4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com