เอสโซ่ส่งเสริมการเรียนรู้สู่เยาวชน พัฒนาห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ที่โรงเรียนวไลย จ.ประจวบคีรีขันธ์

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยสื่อทันสมัยและปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียน วไลย จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข่าวสาร 19 ธ.ค. 2560

เอสโซ่ส่งเสริมการเรียนรู้สู่เยาวชน พัฒนาห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ที่โรงเรียนวไลย จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยสโมสรพนักงาน เอสโซ่ คณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมในพิธีมอบเงินจำนวน 270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) แก่ นายธีรพันธ์ นันทกิจ (ที่ 5 จากซ้าย) รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย พร้อมทั้งปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่โรงเรียนวไลย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับเยาวชนและชุมชนต่อไป

ในโอกาสเดียวกันนี้  เพื่อส่งเสริมความรู้สร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ บริษัท เอสโซ่ฯ ยังได้นำคาราวานวิทยาศาสตร์ ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่บริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุน มาจัดแสดง เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสและเรียนรู้จากชิ้นงานนิทรรศการสื่อสัมผัส การแสดงสาธิตและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนานอีกด้วย

บริษัท เอสโซ่ฯ ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนวไลยมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยได้มอบเงินบำรุงและทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน 200,000 บาท ในปี พ.ศ. 2549 ได้เริ่มก่อสร้างห้องสมุดฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ด้วยงบประมาณ 679,600 บาท  พร้อมมอบชุดคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นสื่อสำหรับการเรียนรู้ทางไกลสำหรับนักเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

ติดต่อ:

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์:

กิติยาวดี  นิลวรรณ  โทร: +66 02 262 4382  Email: kitiyavadee.nilavan@exxonmobil.com
ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี  โทร: +66 02 262 4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com