เอสโซ่สนับสนุนวาระแห่งชาติ ร่วมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนที่ จ.จันทบุรี

เอสโซ่ ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย จัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์และเยาวชน ใน จ.จันทบุรี

ข่าวสาร 7 ก.พ. 2561

เอสโซ่สนับสนุนวาระแห่งชาติ ร่วมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนที่ จ.จันทบุรี

นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล (ที่ 5 จากซ้าย แถวยืน) กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายวินัย กิจโชค (ที่ 3 จากซ้ายแถวยืน) ผู้อำนวยการสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย มอบหมวกนิรภัยจำนวน 130 ใบ ให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และเยาวชน ในโครงการรณรงค์ “ขับ-ซ้อนมอเตอร์ไซค์ สวมหมวกนิรภัย 100%” พร้อมทั้งอบรมสาธิตการเรียนรู้ขับขี่ปลอดภัยและเครื่องหมายจราจร โดยมี นายอภิชาติ วิสิทธิวงศ์ (ที่ 6 จากซ้ายแถวยืน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ร่วมเป็นประธานในพิธี

ความปลอดภัยเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรที่เอสโซ่ นอกจากความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแล้ว เรายังมุ่งมั่นเสริมสร้างวัฒนธรรมดังกล่าวให้กับชุมชน จึงได้ร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางท้องถนนตามนโยบายของรัฐบาลมาโดยตลอด ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎจราจรและการขับขี่ด้วยความปลอดภัย การแจกหมวกนิรภัยให้กับผู้ขับขี่จักรยานยนต์ตลอดจนเด็กนักเรียน และการปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการสวมหมวกนิรภัยให้แก่ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ

เอสโซ่ ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย จัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์และเยาวชน ใน จ.จันทบุรี

ติดต่อ:

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์:

กิติยาวดี  นิลวรรณ  โทร: +66 02 262 4382  Email: kitiyavadee.nilavan@exxonmobil.com
ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี  โทร: +66 02 262 4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com