เอสโซ่มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เอสโซ่ สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ มอบทุนการศึกษาจำนวน 70 ทุน มูลค่ารวม 700,000 บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ โดยมี มร. เจเรมี อาร์. ออสเตอร์สต๊อก (แถวยืน ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ นายสุภัทร จำปาทอง (แถวยืน ที่ 6 จากขวา) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมเป็นประธานในพิธี

ข่าวสาร 12 ก.พ. 2561

เอสโซ่มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มร. เจเรมี เผยว่า “เอสโซ่ รู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย โดยได้มอบทุนแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสเรียนจนสำเร็จการศึกษาและพัฒนาตนอย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะผู้ที่ศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมถึงพลังงาน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันความก้าวหน้าของประเทศในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป”

บริษัท เอสโซ่ฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดตั้งกองทุนการศึกษา “เอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200  ปี” ขึ้นในปี พ.ศ. 2525 และได้สมทบทุนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 2,100 ทุน รวมมูลค่ากว่า 16 ล้านบาท

ติดต่อ:

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์:
กิติยาวดี  นิลวรรณ  โทร: +66 02 262 4382  Email: kitiyavadee.nilavan@exxonmobil.com
ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี  โทร: +66 02 262 4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com