เอสโซ่ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สนับสนุนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์สู่เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศ

ข่าวสาร 20 มี.ค. 2561

เอสโซ่ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แก่ ผศ. ดร. ระวิน  รวิวงศ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในความร่วมมือเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย หลากหลายรูปแบบ สู่เยาวชนและประชาชนทั่วทุกภูมิภาคให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

ความสนับสนุนประกอบด้วย กิจกรรมร่วมกันของเอสโซ่และอพวช. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น กิจกรรม “รถคาราวานวิทยาศาสตร์” ซึ่งนำนิทรรศการสื่อทันสมัยและการสาธิตทางวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ  การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ผ่านโดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 360 องศา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่าล้านคน  มีคอลัมน์วิทยาศาสตร์น่ารู้ในภาพยนตร์ลงในหนังสือ อพวช. รายเดือน และการให้ความรู้ด้านพลังงานในรูปแบบต่างๆ  โดยพิธีมอบจัดขึ้นที่ อพวช. ต.คลอง 5 จ.ปทุมธานี

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศ เอสโซ่จึงร่วมสนับสนุนอพวช. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการกระจายโอกาสในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รูปแบบใหม่สู่ภูมิภาคต่างๆ เพื่อจูงใจให้เยาวชนหันมาสนใจด้านวิทยาศาสตร์ อันเป็นรากฐานสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของตัวบุคคลและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

Image รูปถ่าย— พิธีมอบจัดขึ้นที่ อพวช. รังสิต-นครนายก คลอง 5 จ.ปทุมธานี (คณะผู้บริหารแถวยืน ที่ 3 จากซ้าย-ขวา): นางกิติยาวดี นิลวรรณผู้จัดการสื่อสารองค์กร บริษัท เอสโซ่ฯ นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ ผศ. ดร. ระวิน รวิวงศ์ ผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นางกรรณิการ์ เฉิน ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ อพวช.และทีมงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.
รูปถ่าย — พิธีมอบจัดขึ้นที่ อพวช. รังสิต-นครนายก คลอง  5  จ.ปทุมธานี (คณะผู้บริหารแถวยืน ที่ 3 จากซ้าย-ขวา): นางกิติยาวดี นิลวรรณ ผู้จัดการสื่อสารองค์กร บริษัท เอสโซ่ฯ นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ ผศ. ดร. ระวิน รวิวงศ์ ผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นางกรรณิการ์ เฉิน ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ อพวช. และทีมงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

ติดต่อ:

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์:
กิติยาวดี  นิลวรรณ  โทร: +66 02 262 4382  Email: kitiyavadee.nilavan@exxonmobil.com
ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี  โทร: +66 02 262 4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com