เอ็กซอนโมบิล ในความร่วมมือกับพันธมิตรด้านกลยุทธ์พลังงานของแสตนฟอร์ด

เราจะทำให้มากขึ้นและใช้น้อยลงได้อย่างไร? นี่เป็นหนึ่งในหลายๆ คำถามที่ผลักดันให้เกิดพันธมิตรด้านกลยุทธ์พลังงานของแสตนฟอร์ด ซึ่งเป็นการริเริ่มใหม่สู่นวัตกรรมพลังงานของมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด ซึ่งในพันธมิตรนี้ จะเป็นการจับคู่สมาชิกในอุตสาหกรรมกับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ดซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยเหมือนกัน โดยครอบคลุมหัวข้อด้านพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์ ไปจนถึงเรื่องนโยบายทางธุรกิจ

ข่าวสาร 27 เม.ย. 2561

เอ็กซอนโมบิล ในความร่วมมือกับพันธมิตรด้านกลยุทธ์พลังงานของแสตนฟอร์ด

เอ็กซอนโมบิล จะให้การสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 20 ล้านเหรียญ ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี แก่กลุ่มพันธมิตรด้านกลยุทธ์พลังงานของแสตนฟอร์ด เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาพลังงานที่ปล่อยคาร์บอนต่ำลง ซึ่งเป็นจำนวนเพิ่มเติมจากการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาพลังงานที่ปล่อยคาร์บอนต่ำลงจากเดิม 8 พันล้านเหรีญ ซึ่งบริษัทได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543

“การหาทางออกเพื่อตอบรับกับความท้าทายสองประการทั้งในการจัดหาพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานของโลก พร้อมทั้งลดความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของเรา” บรูซ มาร์ช  ประธาน ExxonMobil Research and Engineering Company กล่าว  “เรายังคงค้นหาวิธีการในการปรับปรุงการจัดหาพลังงาน รวมถึงกระบวนการผลิตที่มีอยู่ โดยบริหารจัดการความเข้มข้นของคาร์บอนไปด้วยพร้อมกัน”

การสร้างพันธมิตรนี้ เป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของโครงการพลังงานและภูมิอากาศโลก (Global Climate and Energy Project-GCEP) นำโดยมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด ซึ่งเน้นเทคโนโลยีด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ปล่อยก๊าซในปริมาณต่ำ

นับตั้งแต่ได้มีการก่อตั้งในปี พ.ศ. 2545 โครงการ GCEP ได้สนับสนุนงานวิจัย 100  โครงการ ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย จีน และญี่ปุ่น  พร้อมทั้งอยู่เบื้องหลังการพัฒนาเทคโนโลยีกว่า 60 ชนิด รวมทั้งการออกสิทธิบัตรกว่า 15 ใบ  นอกจากนี้ยังมีบริษัทอีกหลายแห่งที่ก่อตั้งขึ้น ซึ่งเป็นผลโดยตรง หรือโดยได้รับแรงบันดาลใจจากงานวิจัยในโครงการ GCEP และเอ็กซอนโมบิล ได้สนับสนุน GCEP ในระยะแรกเป็นเงินถึง 100 ล้านเหรียญ รวมทั้งให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในโครงการเฉพาะด้านเพิ่มเติมอื่นๆ อีก

เอ็กซอนโมบิล เชื่อว่าความร่วมมือกันเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาความท้าทายด้านพลังงานระดับโลกทั้งสองประการ จากความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด และมหาวิทยาลัยอื่นๆ บริษัท สามารถขยายพื้นฐานของการวิจัยให้กว้างขึ้น และสนับสนุนความคิดใหม่ๆ ที่สามารถพลิกโฉมการจัดหาและใช้พลังงาน

Image

ติดต่อ:

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์:
กิติยาวดี  นิลวรรณ  โทร: +66 02 262 4382  Email: kitiyavadee.nilavan@exxonmobil.com
ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี  โทร: +66 02 262 4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com