เอสโซ่และพนักงาน ร่วมกับประชาคมพระราม 4 อาสาทำดี แต้มสีเติมฝัน ให้น้องโรงเรียนวัดคลองเตย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยสโมสรพนักงาน ร่วมกับ พันธมิตรในชุมชนพระราม 4 และ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในกิจกรรม “อาสาทำดี แต้มสีเติมฝัน ให้น้อง” ที่โรงเรียนวัดคลองเตย กรุงเทพฯ

ข่าวสาร 25 ก.ค. 2561

เอสโซ่และพนักงาน ร่วมกับประชาคมพระราม 4 อาสาทำดี แต้มสีเติมฝัน ให้น้องโรงเรียนวัดคลองเตย

ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางมัทนา สุตธรรม นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ พาพนักงานจิตอาสากว่า 80 คน มาช่วยทาสีปรับปรุงห้องเรียนให้โรงเรียนวัดคลองเตย มอบโต๊ะเรียนใหม่ที่สดใส พร้อมจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพในฝัน รวมการสนับสนุนกว่า 100,000 บาท

กิจกรรมอาสาทำดี แต้มสีเติมฝัน ให้น้องโรงเรียนวัดคลองเตย เป็นกิจกรรมร่วมกับสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 และพันธมิตรชุมขนพระราม 4 เพื่อพัฒนาชุมชนคลองเตย โดยประกอบด้วย การทาสีปรับปรุงห้องเรียน สร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยพนักงานจิตอาสาจากเอสโซ่ และ ไทยทีวีสีช่อง 3 นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันบริจาคเพื่อจัดซื้อชุดโต๊ะเรียนใหม่ และมีการแนะแนวอาชีพในฝัน ซึ่งประกอบไปด้วย วิศวกรจากโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา แพทย์จากโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ผู้ประกาศข่าวจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ และวิทยากรจากศูนย์หนังสือจุฬา ซึ่งมาร่วมพูดคุยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางด้านอาชีพให้กับนักเรียนประถมปลายจากโรงเรียนวัดคลองเตย

ติดต่อ:

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์:
กิติยาวดี นิลวรรณ โทร: +66 02 407 4382  Email: kitiyavadee.nilavan@exxonmobil.com
ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี โทร: +66 02 407 4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com