เอสโซ่และพนักงานร่วมบริจาคน้ำดื่มและเสื้อผ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในสปป.ลาว

ข่าวสาร 17 ส.ค. 2561

เอสโซ่และพนักงานร่วมบริจาคน้ำดื่มและเสื้อผ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในสปป.ลาว

สุเมธ จิตวัฒนาศิลป์ ผู้จัดการภาค ฝ่ายการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มจำนวน 10,000 ขวด และเสื้อผ้าจำนวน 98 ลัง ให้แก่ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน 21 กองทัพอากาศไทย จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วม จากเหตุเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตกชำรุด ในแขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อไป

ทั้งนี้ สโมสรพนักงานเอสโซ่ ได้ร่วมกันเชิญชวนให้เพื่อนพนักงานเอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย บริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของจำเป็นอื่นๆ เพื่อส่งไปช่วยประเทศเพื่อนบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมจากภัยพิบัติดังกล่าว

Image

ติดต่อ:

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์:
กิติยาวดี  นิลวรรณ โทร: +66 02 407 4382  Email: kitiyavadee.nilavan@exxonmobil.com
ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี โทร: +66 02 407 4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com