เอสโซ่ รณรงค์ “เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%” ที่จังหวัดเพชรบูรณ์

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย และองค์กรภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนน จัดกิจกรรม “เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%” ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย โดยมี นายประทิน นาคสำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง เป็นประธานในพิธี

ข่าวสาร 17 ส.ค. 2561

เอสโซ่ รณรงค์ “เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%” ที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ที่ 1 จากขวา) กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ ได้มอบเงินจำนวน 150,000 บาท ให้กับ สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม 4 ครั้ง ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ตลอดปี 2561 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎจราจรและการขับขี่ด้วยความปลอดภัย การแจกหมวกนิรภัยให้กับผู้ขับขี่จักรยานยนต์ และการปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการสวมหมวกนิรภัยให้แก่ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ

ดร. ทวีศักดิ์ กล่าวเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมว่า “ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของเรา เรามีเป้าหมายว่า “จะต้องไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ” จากการทำงาน นอกจากความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เราให้ความสำคัญแล้ว เราจึงมุ่งมั่นเสริมสร้างวัฒนธรรมดังกล่าวให้กับชุมชน ซึ่งความปลอดภัยบนท้องถนนถือเป็นประเด็นสำคัญในระดับประเทศที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ เราจึงได้ร่วมสนับสนุนการรณรงค์เพื่อสร้างท้องถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนมาโดยตลอด”

Image รูปถ่าย— จากภาพซ้ายไปขวา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์; นายมาโนช มั่นจิตจันทรา กรรมการและผู้จัดการการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ่ฯ; นายวินัย กิจโชค ที่ปรึกษาอาวุโส สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย; นายประทิน นาคสำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง; ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์
รูปถ่าย — จากภาพซ้ายไปขวา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์; นายมาโนช มั่นจิตจันทรา กรรมการและผู้จัดการการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ่ฯ; นายวินัย กิจโชค ที่ปรึกษาอาวุโส สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย; นายประทิน นาคสำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง; ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์

ติดต่อ:

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์:
กิติยาวดี นิลวรรณ  โทร: +66 02 407 4382  Email: kitiyavadee.nilavan@exxonmobil.com
ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี  โทร: +66 02 407 4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com