เอสโซ่ รับรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับทอง จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

กรุงเทพฯ – หอการค้าอเมริกันในประเทศไทยมอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับทอง ให้แก่ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

ข่าวสาร 23 พ.ย. 2561

เอสโซ่ รับรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับทอง จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

มร. ปีเตอร์ เฮย์มอนด์ (ที่ 4 จากซ้าย) อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับทอง ของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2018 ให้แก่ มร. เจเรมี อาร์. ออสเตอร์สต๊อก (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในงานฉลองโครงการรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย พิธีจัดขึ้น ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

โครงการรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นนี้ จัดขึ้นโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมแบ่งปันความคิด หลักการ และการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาสังคม และมอบรางวัลให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ในปีนี้ เอสโซ่ ได้สนับสนุน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา เพื่อให้นักศึกษาระดับอาชีวะ กว่า 450 ทีม มีพื้นที่ในการแสดงฝีมือ ทักษะในการสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมที่มุ่งแก้ปัญหาในชุมชน โดยทีมผู้ชนะระดับประเทศ 40 ทีม จะได้รับโอกาสเข้าร่วมฝึกอบรม STARTUP101 และแข่งขันใน R-League ของทางสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ และมี 4 ทีมที่ได้รับคัดเลือกเพื่อส่งมอบชิ้นงานหรือองค์ความรู้ให้กับชุมชนต่อไป โครงการดังกล่าวได้รับคัดเลือกเข้าชิงชนะเลิศในหมวด Excellence in Developing Smart People ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย Thailand 4.0 ในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในประเทศอีกด้วย

Image รูปถ่าย— จากภาพ: พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ (จากซ้ายไปขวา) นางสาวคุณิตา งามเอกเอื้อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ; นางสาวจิดาภา หล่อยืนยง ที่ปรึกษาชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ; มร. เจเรมี อาร์. ออสเตอร์สต๊อก ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ฯ; มร. ปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย; มร.เจฟฟรี่ย์ ดี. ไนการ์ด ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย; นายสรพงศ์ วินิจฉัยกุล ผู้จัดการรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ; ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ

รูปถ่าย — จากภาพ: พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ (จากซ้ายไปขวา) นางสาวคุณิตา งามเอกเอื้อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ; นางสาวจิดาภา หล่อยืนยง ที่ปรึกษาชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ; มร. เจเรมี อาร์. ออสเตอร์สต๊อก ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ฯ; มร. ปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย; มร.เจฟฟรี่ย์ ดี. ไนการ์ด ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย; นายสรพงศ์ วินิจฉัยกุล ผู้จัดการรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ; ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ

ติดต่อ:

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์:
กิติยาวดี  นิลวรรณ โทร: +66 02 407 4382  Email: kitiyavadee.nilavan@exxonmobil.com
ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี โทร: +66 02 407 4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com