เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น ฉลอง 28 ปี แห่งการดำเนินงานในประเทศไทยด้วยความปลอดภัย พร้อมมอบเงินเพื่อพัฒนาชุมชนกว่า 4 แสนบาท

ข่าวสาร 15 มี.ค. 2562

เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น ฉลอง 28 ปี แห่งการดำเนินงานในประเทศไทยด้วยความปลอดภัย พร้อมมอบเงินเพื่อพัฒนาชุมชนกว่า 4 แสนบาท

ขอนแก่น - บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ โดย มร. เอ็ดเวิร์ด อี เกรแฮม (ที่ 8 จากซ้าย) ประธานบริษัทฯ และ มร.เจเรมี อาร์ ออสเตอร์สต๊อก (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ร่วมจัดงานฉลองความสำเร็จด้านความปลอดภัยครบ 28 ปี หรือ 3.3 ล้านชั่วโมงการทำงาน โดยไม่มีอุบัติเหตุที่ทำให้สูญเสียเวลาการทำงาน และมอบเงินเพื่อพัฒนาชุมชนจำนวน 460,000 บาท โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

บริษัทได้รับสัมปทานในการดำเนินงานผลิตก๊าซธรรมชาติ ใน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 และมุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความปลอดภัย ตระหนักถึงความสำคัญของด้านสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนโดยรอบ 

ในโอกาสนี้ จึงได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมชุมชน รวม 460,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย เงินกองทุนเพื่อการศึกษาน้ำพอง จำนวน 200,000 บาท เงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลน้ำพอง 200,000 บาท และเงินสนับสนุนอีก 60,000 บาท เพื่อโครงการพัฒนาชุมชนของเทศบาลกุดน้ำใสอีกด้วย

Image

ติดต่อ:

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์:

กิติยาวดี  นิลวรรณ โทร: 02-407-4382  Email: kitiyavadee.nilavan@exxonmobil.com

ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี โทร: 02-407-4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com