เอ็กซอนโมบิลสนับสนุนกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด โดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล นางยุพา ว่องไวทยา มอบเงินจำนวน 300,000 บาท แก่คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศจ. ดร. กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “อักษรฯจรัล 102”

ข่าวสาร 15 มี.ค. 2562

เอ็กซอนโมบิลสนับสนุนกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานเดินวิ่งการกุศล “อักษรจรัล 102” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 102 ปีของคณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในความร่วมมือกับ มูลนิธีมหาจักรีสิรินธร และ สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ  ซึ่งรายได้จากกิจกรรมนี้ จะนำไปสมทบทุนเพื่อการพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ให้ก้าวหน้าต่อไป

สำหรับกิจกรรมการเดินวิ่งครั้งนี้  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด นำโดย มร. เจเรมี อาร์. ออสเตอร์สต๊อก ประธานและกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งในครั้งนี้ด้วย

การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะนำรายได้สมทบทุนพัฒนาคณะแล้ว  ยังช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพ และ ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคณะ และ พันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกด้วย

Image รูปถ่าย — ภาพในพิธีมอบเงินสนับสนุน ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (จากซ้ายไปขวา): นางจิดาภา หล่อยืนยง ที่ปรึกษาชุมชนสัมพันธ์  บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นายเอนกคณิต โชตินฤมล ที่ปรึกษาการสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัท เอ๊กซอนโมบิล จำกัด นางยุพา  ว่องไวทยา  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ศจ. ดร. กิ่งกาญจน์  เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ. รศนาภรณ์ วีรวรรณ ที่ปรึกษาด้านกิจการนิสิตและอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ นางกิติยาวดี นิลวรรณ ผู้จัดการสื่อสารองค์กร บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รูปถ่าย — ภาพในพิธีมอบเงินสนับสนุน ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จากซ้ายไปขวา): นางจิดาภา หล่อยืนยง ที่ปรึกษาชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นายเอนกคณิต โชตินฤมล ที่ปรึกษาการสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัท เอ๊กซอนโมบิล จำกัด นางยุพา ว่องไวทยา ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ศจ. ดร. กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ. รศนาภรณ์ วีรวรรณ ที่ปรึกษาด้านกิจการนิสิตและอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ นางกิติยาวดี นิลวรรณ ผู้จัดการสื่อสารองค์กร บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ติดต่อ:

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์:

กิติยาวดี  นิลวรรณ โทร: 02-407-4382  Email: kitiyavadee.nilavan@exxonmobil.com

ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี โทร: 02-407-4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com