"ความผูกพันต้องใช้เวลา"

Friendship takes time ความผูกพันต้องใช้เวลา ดังเช่นเรื่องราวของสองนักวิ่งบนเส้นทางอันยาวนาน เปรียบได้กับเอสโซ่ และเอ็กซอนโมบิล ที่ได้เติบโตควบคู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลาถึง 125 ปี

วิดีโอ 26 มี.ค. 2562

"ความผูกพันต้องใช้เวลา"