เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลนร่วมกับชุมชนแหลมฉบัง

พนักงานบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยร่วมกับโรงกลั่นน้ำมัน เอสโซ่ ศรีราชา ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “มาช่วย.. ด้วยรัก ครั้งที่ 13 ” โดยปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา รักษาสิ่งแวดล้อม  ณ ป่าชายเลน ชุมชนบ้านแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ 

บทความ 5 ส.ค. 2562

เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลนร่วมกับชุมชนแหลมฉบัง

ในโอกาสนี้ นายนิติ วิวัฒน์วานิช (ที่ 4 จากขวา) นายอำเภอศรีราชา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายธานี เกียรติพิพัฒนกุล (ที่ 4 จากซ้าย) รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังร่วมในพิธี โดยมี มร. เจเรมี อาร์. ออสเตอร์ สต๊อก (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ฯ และ ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์  (ที่ 3 จากขวา) กรรมการ บริษัท เอสโซ่ฯ ร่วมในการมอบต้นไม้ และ พันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ นายอัมพร คชรัตน์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานชุมชนบ้านแหลมฉบัง และตัวแทนชมรมต่างๆ เพื่อนำไปทำกิจกรรม

พนักงานบริษัทเอสโซ่ฯและและบริษัทในเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย รวมทั้งครอบครัว สมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และชุมชนบ้านแหลมฉบังกว่า 300 คน ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลูกป่าชายเลน และทำความสะอาดเก็บขยะในป่าชายเลน เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี และน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา ได้ร่วมกับบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพนักงาน ครอบครัว และชุมชนอีกด้วย

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์:
กิติยาวดี  นิลวรรณ โทร: 02-407-4382  Email
ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี โทร: 02-407-4384  Email