เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย สนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรือนปลูกผักพร้อมระบบน้ำเพื่อการเกษตร และมอบทุนการศึกษา ให้แก่โรงเรียนบ้านสว้า จ.น่าน

บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย สโมสรพนักงานเอสโซ่ และพนักงานบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา มอบทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือสำหรับสร้างโรงเรือนปลูกผักโรงเรียนบ้านสว้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

ข่าวสาร 24 ต.ค. 2562

เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย สนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรือนปลูกผักพร้อมระบบน้ำเพื่อการเกษตร และมอบทุนการศึกษา ให้แก่โรงเรียนบ้านสว้า จ.น่าน
Image

ในโอกาสนี้นางมัทนา สุตธรรม (ยืนที่ 5 จากซ้ายแถวหน้า)  นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากเอสโซ่ฯ ดร. ทวีศักดิ์  บรรลือสินธุ์  (ยืนที่ 6 จากซ้ายแถวหน้า) กรรมการ และ คุณมาโนช มั่นจิตจันทรา (ยืนที่ 5 จากขวาแถวหน้า) กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก  ได้มอบการสนับสนุนให้แก่โรงเรียนบ้านสว้า  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 765,510 บาท  ให้แก่นายปกรณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ (ยืนที่ 6 จากขวาแถวหน้า)ประธานชมรมนักจัดการศึกษาในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว้า  

การสนับสนุนประกอบด้วย เงินบริจาคเพื่อระบบน้ำในโรงเรียน มูลค่า 178,510 บาท โรงเรือนปลูกผักมูลค่า 142,000  บาท เสื้อผ้าสำหรับเด็กเล็ก มูลค่า 19,000 บาท และ ทุนการศึกษา 426,000 บาท

การสนับสนุนระบบน้ำและโรงเรือนปลูกผักมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานเกษตร และพัฒนาระบบการปลูกผัก ซึ่งเป็นสถานที่สาธิตการจัดการแปลงปลูกผักในฤดูฝนให้กับชุมชน ผลผลิตที่ได้จากโรงเรือนปลูกผักนี้จะนำไปจำหน่ายผ่านสหกรณ์ ร้านค้า และใช้ในโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของโรงเรียน โดยแต่ละปีทางโรงเรียนมีความต้องการผักประมาณ14 ตัน 

นอกจากนี้ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 142 ทุน รวมเป็นเงิน 426,000 บาทให้กับโรงเรียนบ้านสว้าซึ่งเป็นกิจกรรมสานต่อมาจากกิจกรรม “เอสโซ่ ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน” ในความร่วมมือกับ ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ทั่วประเทศ พันธมิตรทางธุรกิจ สโมสรพนักงานเอสโซ่ และ พนักงานบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ให้กับนักเรียนผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษากับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากที่ได้จัดมอบทุนการศึกษาในโครงการนี้มาแล้ว ที่จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์  :
กิติยาวดี  นิลวรรณ  ผู้จัดการสื่อสารองค์กร
โทร : 02-407-4382  Email: kitiyavadee.nilavan@exxonmobil.com
ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี ผู้ช่วยสื่อสารองค์กร 
โทร  : 02-407-4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com