เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบคอมพิวเตอร์และทุนการศึกษาให้น้องๆที่โรงเรียนบ้านนาราบ จังหวัดน่าน

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สโมสรพนักงานเอสโซ่ และพนักงานบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มาร่วมกันทำกิจกรรมสันทนาการ พร้อมมอบทุนการศึกษาและคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) อ.นาน้อย จ.น่าน 

ข่าวสาร 25 ต.ค. 2562

เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบคอมพิวเตอร์และทุนการศึกษาให้น้องๆที่โรงเรียนบ้านนาราบ จังหวัดน่าน
Image

ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ยืนที่ 7 จากซ้ายแถวหน้า) กรรมการ  พร้อมด้วย คุณมาโนช มั่นจิตจันทรา (ยืนที่ 4 จากซ้ายแถวหน้า) กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก  ผู้แทนบริษัทเอสโซ่ฯ  และ    
คุณมัทนา  สุตธรรม (ยืนที่ 5 จากซ้ายแถวหน้า) นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ ได้ร่วมกันมอบการสนับสนุนรวมมูลค่าทั้งสิ้น 472,368 บาท ให้แก่นายบุญแต่ง ใจจันทร์  (ยืนที่ 6 จากซ้ายแถวหน้า)  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งอยู่ในระดับอนุบาลและประถมศึกษาของโรงเรียน

การสนับสนุนครั้งนี้ประกอบด้วย ทุนการศึกษาจำนวนเงิน 210,000 บาท อุปกรณ์ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมคอมพิวเตอร์ 25 เครื่องรวมมูลค่า 247,600 บาท  เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะความรู้ให้กับนักเรียนระดับ
ชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา เสื้อผ้าสำหรับเด็กเล็กมูลค่า 10,000 บาท และอุปกรณ์สำหรับทาสี

เสาอาคารเรียน มูลค่า 4,768 บาท 

สำหรับทุนการศึกษาที่มอบให้ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของบริษัทเอสโซ่ฯ กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)  ในการขยายกลุ่มนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยใช้ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Information System for Equitable Education) หรือ ISEE  ของ กสศ. ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อให้โอกาสทางศึกษากับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนต่อไป  ซึ่งเป็นกิจกรรมสานต่อมาจากกิจกรรม “เอสโซ่ ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน” ในความร่วมมือกับผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ทั่วประเทศ พันธมิตรทางธุรกิจ สโมสรพนักงานเอสโซ่ พนักงานบริษัทเอสโซ่ฯและบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ซึ่งได้มอบให้แก่นักเรียนที่ จ.เพชรบุรี มาแล้วก่อนหน้านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์:
กิติยาวดี  นิลวรรณ  ผู้จัดการสื่อสารองค์กร
โทร : 02-407-4382   Email: kitiyavadee.nilavan@exxonmobil.com
ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี ผู้ช่วยสื่อสารองค์กร
โทร  : 02-407-4384  Email:  pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com