เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบเงินกว่า 1.8 ล้านบาทแก่สภากาชาดไทย จากกิจกรรม “ESSO RUN” ฉลองครบรอบ 125 ปี

ข่าวสาร 28 ต.ค. 2562

เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบเงินกว่า 1.8 ล้านบาทแก่สภากาชาดไทย จากกิจกรรม “ESSO RUN” ฉลองครบรอบ 125 ปี

คุณ เจเรมี อาร์ ออสเตอร์สต๊อก (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล  “ESSO RUN: 125 ปี แห่งความผูกพันกับพลังที่ขับเคลื่อนสังคมไทย”  โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เป็นจำนวนเงิน 1,879,000 บาท ให้แก่คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย (ที่ 4 จากขวา) รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก  ได้ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์แบบครบวงจร มาเป็นเวลาถึง 125 ปีในประเทศไทย   ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย  

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  มีความแออัดและรับภาระในการให้บริการผู้ป่วยจำนวนมากกว่า 1 ล้านรายต่อปี ซึ่งสภาพอาคารเดิมและเครื่องมือการแพทย์ค่อนข้างเก่าและชำรุด ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยวิกฤติ ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ประสบอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยหมู่ได้  ขณะนี้ทางโรงพยาบาลฯ ได้ก่อสร้างอาคารใหม่ และมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาอุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเติม  ซึ่งการมอบเงินบริจาคจากงาน ESSO RUN ในครั้งนี้ จะนำไปสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลด้านสุขภาพที่ครบวงจร ช่วยฟื้นฟูสุขภาพด้วยประสิทธิภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมทั้งสามารถรองรับการดูแลผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินได้ด้วย

สำหรับกิจกรรม งานวิ่งการกุศล ESSO RUN ได้จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีแลนด์มาร์คทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในเมืองไทย เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  เสาชิงช้า อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย พระบรมรูปทรงม้า และป้อมมหากาฬ เป็นต้น  มีนักวิ่งใจบุญกว่า 3,000 คนมาร่วมกิจกรรม พร้อมร่วมทำบุญไปพร้อมกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัทเอ็กซอนโมบิล จำกัด :

กิติยาวดี  นิลวรรณ  ผู้จัดการสื่อสารองค์กร
โทร : 02-407-4382  Email: kitiyavadee.nilavan@exxonmobil.com
ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี ผู้ช่วยสื่อสารองค์กร  โทร  : 02-407-4384  
Email:  pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com

Image

จากภาพ (ซ้ายไปขวา)  

  • ดร. ทวีศักดิ์  บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ ฯ
  • คุณสุชาติ  โพธิวัฒนะเสถียร กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา
  • คุณ เจเรมี อาร์ ออสเตอร์สต๊อก ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ฯ
  • คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
  • รศ. นพ. โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา
  • นพ. วิชาญ ลือสมบูรณ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพ. สมเด็จฯ ณ ศรีราชา
  • คุณกนกกาญจน์  วงษ์พสุเสถียร  ที่ปรึกษา รพ. สมเด็จฯ ณ ศรีราชา