เอ็กซอนโมบิล เริ่มส่งน้ำมันเตา ExxonMobil EMF.5™ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย

ข่าวสาร 8 ธ.ค. 2562

เอ็กซอนโมบิล เริ่มส่งน้ำมันเตา ExxonMobil EMF.5™ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย

เอ็กซอนโมบิล เริ่มส่งน้ำมันเตา ExxonMobil EMF.5™ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะที่มีกำมะถันต่ำเพียงร้อยละ 0.50 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ International Maritime Organization (IMO) ในการจำกัดปริมาณกำมะถันในน้ำมันเตาที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงของเรือเดินทะเลทั่วโลก ซึ่งจะมีผลบังคับใช้จริงในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

น้ำมันเตา ExxonMobil EMF.5™ ออกแบบมาให้สามารถนำไปผสมใช้กับน้ำมันเกรด EMF.5™ จากแหล่งอื่นๆของบริษัทฯได้เป็นอย่างดี เมื่อมีการจัดการและนำไปใช้อย่างถูกต้อง น้ำมันกลุ่มนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 8217-2017 และผ่านการประเมินผลของเอ็กซอนโมบิลว่าเหมาะสมกับการใช้กับเรือเดินทะเล (Fit For Use) ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการเดินเรือว่าเครื่องยนต์หลักและเครื่องยนต์เสริมรวมทั้งหม้อน้ำในเรือจะทำงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเมื่อเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเตากำมะถันต่ำนี้

คลิก ที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำมันเตา ExxonMobil EMF.5™ ของเรา